Jyllands-Posten og kriminalisering af islam

JP Århus har et opgør igang med grundloven – som de fleste ved, så står der i paragraf 67

” Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.
Det har Jyllands Posten Århus ikke meget tilovers for, så de har nu “afsløret” at nogle folk har forenet sig for at dyrke deres gud – på en måde der stemmer med deres overbevisning:

Moske ad bagdøren

Ved at kalde det »aktivitetslokaler« har initiativtagere kunnet etablere en ny moske i Brabrand.

Hverken kommunen eller naboerne har godkendt den moske, som nu ligger på Grimhøjvej 7 i Brabrand.

Moskeen er oprettet af tidligere medlemmer af moskeen på Grimhøjvej 15. De søgte aldrig om tilladelse til en ny moske, men i stedet om at ombygge en erhvervsbygning til »møde-, undervisnings- og aktivitetslokaler samt lager«.

En høring gav ingen naboindsigelser, og derfor gav Århus Kommune byggetilladelse i marts 2009.

Ydermere kan Jyllands Posten Århus afsløre at der har været støj fra biler der kommer til prædikerne, og at nogle højtalere havde larmet i anledningen af Eid-festen.

Nogle burde orientere Jyllands Postens journalister om at Grundloven – trods Dansk Folkepartis protester – stadig gælder i Danmark – og at man stadig har lov til at dyrke sin religion frit i Danmark. Ihvertfald indtil DF tager det op til de næste finanslovsforhandlinger.

Man kan eventuelt maile grundlovens paragraf 67 til de tre(!) journalister der har været på historien.

KIM.PAULI@jp.dk – mads.bonde@jp.dk – jacob.h.rasmussen@jp.dk

link til islamofobisk nyhedsartikel

5 thoughts on “Jyllands-Posten og kriminalisering af islam”

 1. Gad vidst hvor mange journalister og politikere der ville dumpe ved den såkaldte “indfødsrets-prøve”?

  De kender ihvertfald ikke den danske grundlov.

  Om nogle år er det nok sådan, at nydanskerne kender den danske grundlov bedre end gammeldanskerne. Udtrykket “gammeldanskere” vil da være passende, da der tilsyneladende er tale om en slags demens!

 2. Denne udtalelse fra politiet er nu også “interessant”
  http://jp.dk/indland/aar/kriminalitet/article1826354.ece
  =====
  Og det ikke kun støjniveauet, der optager Østjyllands Politi. Også indholdet af talestrømmen fra de larmende højtalere undersøges.

  »Vi er usikre på, om man må sprede religiøse budskaber på den måde. Vi har derfor sat en jurist til at se nærmere på dette,« siger han.
  =====

 3. @Jesper Lund
  “Denne udtalelse fra politiet er nu også “interessant””

  Det er nemlig rigtigt, at udtalelsen er interessant. Godt set.

  Grundloven siger jo noget om “… at intet … foretages, som strider mod … den offentlige orden.”

 4. Men “den offentlige orden” siger næppe noget om, hvordan man spreder religiøse budskaber -- dem har man nemlig, og det ligger i religionsfriheden, præcis samme frihed til at udsprede som andre budskaber.

  Men hvis naboerne føler sig generet af støj kan de selvfølgelig klage over dét, hvad enten det nu er prædiken eller rockmusik. Men det vil gå efter de samme regler i de to tilfælde, ellers ville det stride mod både ytrings- og religionsfriheden.

 5. @agger
  Forsamlings- og trosfriheden medfører selvfølgelig ikke retten til at udbrede sig, som man har lyst til -- om det så er med højttalere eller lysshows. Det bliver lige præcis understreget i grundlovsparagraffen. Det er ikke udelukkende brugerne af et eller andet bederum, som har retten til at definere “den offentlige orden”.

  Man skal selvfølgelig afveje hensynet til andre mennesker. Heldigvis.

  Den tilsvarende bestemmelse i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention hedder Artikel 9 stk. 2 -- og den ser sådan her ud:

  “Frihed til at udøve sin religion eller tro skal kun kunne underkastes sådanne begrænsninger, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den offentlige tryghed, for at beskytte den offentlige orden, sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.”

  http://www.menneskeret.dk/internationalt/den+europ%C3%A6iske+menneskerettigheds-+konvention/hele+konventionen

  Denne ret til begrænsning af religiøs udfoldelse er noget som vulgærliberale og menneskerets-fetichister gerne -- bevidst eller ubevidst -- overser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.