Fyringer og menneskeværd

Cand. mag. Helle Simonsen har en kronik i Politiken, hvor hun under overskriften “Når Fedtmule fyrer” får luft for sin vrede over at være fyret fra sit arbejde af en håbløs, inkompetent og uforstående chef, der håndterede fyringen på en måde, der kun var egnet til at hun kunne få det værre end nødvendigt med det.

Men hendes kronik rejser et videre spørgsmål, nemlig hvad det overhovedet er for et samfund, hvor så stor en del af vores identitet og sociale tryghed er investeret i forhold til en arbejdsplads, til hvilken man dybest set kun har en forretningsmæssig relation – hvilket vil sige, at man efter endt brug (når ens arbejde ikke længere kan financieres eller giver overskud) kan kasseres som et par brugte engangstrusser.

Helle Simonsen skriver bl.a. om sin følelse af tab efter fyringen:

Jeg kæmper med fuldstændigt irrationelle følelser, herunder af tab og sorg. Jeg har det, som om jeg har mistet et meget nært familiemedlem, og følelsen af, at tæppet er revet helt væk under mine fødder, er konstant. Jeg observerer andre mærkelige reaktioner, f.eks. lader jeg min kasse med ting fra kontoret stå i bilen, og det tager faktisk to uger, før jeg tager mig sammen til at bringe den ind i huset. Indtil da kører jeg rundt med den som en kiste i en ligvogn. Men mest af alt føler jeg mig værdiløs.

Som med alle kriser, går jeg ud fra, er tiden det bedste plaster. Sammen med naturligvis samtaler med familie og gode venner. Vi er endnu ikke gået fra hus og hjem, jeg fik god tid til julebagningen, og jeg er i skrivende stund muligvis tilbage i et job. Følelsen af sorg er væk, men jeg har beholdt et rum et sted indeni. Et rum, hvor der sidder tre mennesker foran mig, og hvor jeg helst ikke vil være. Men som jeg nogle gange kommer til at gå ind i igen.

Hun er rystet over chefens “manglende forståelse for sin handlings konsekvenser for mig – og for en hel familie” og spørger til, om en så følsom handling som en fyring dog ikke i det mindste kan gøres ordentligt:

Hvorfor var min leder ikke bevidst om de psykologiske faktorer omkring en fyring? Hvorfor har han ikke modtaget undervisning i den rigtige fremgangsmåde?

Og dette er måske også gode og relevante spørgsmål at stille, selv om man også kan spørge sig selv, om det ville have gjort den store forskel i sidste ende: Så nænsomt og følsomt og professionelt og omsorgsfuldt og ordentligt en fyring end håndteres, forbliver slutresultatet dog det samme.

For mig er den dybere sandhed, som problemstillingen afslører om vores samfund, mere interessant. Hvorfor er vores liv i så høj grad baseret på, at vi nærmest er “gift” med en arbejdsplads, som til gengæld for at betale os nok til at forsørge os selv forventer et engagement og en dedikation, som den slet ikke selv gengælder?

Hvorfor forventes vi at investere så stor en del af vores tryghed og identitet i et sådant engagement, at vi er slået helt ud og vores materielle fremtid truet, hvis ikke vi har ét?

Jeg er opmærksom på, at ikke blot er der opgaver, vi skal have udført, men at de fleste mennesker faktisk også har behov for at arbejde og udfylde deres tid med at gøre noget nyttigt for andre mennesker. Men kunne vi ikke, når nu det er et samfund, vi har og gerne vil være stolte af, indrette os sådan, at vores fælles, materielle vilkår altid var sikret, således at arbejde er noget vi kan tage eller lade være med at tage alt efter, hvad der trænger mest til at blive gjort, og vi selv trænger mest til at gøre? Og kunne vi ikke få på det rene, mentalitetsmæssigt og kulturelt, at lønarbejde   faktisk ikke er et ægteskab eller en identitet, men en forretningsrelation, vi vælger at indgå i lige nu? Måske vi i det hele taget kunne komme ud over at betragte vores arbejde, altså den nytte, vi gør i verden, ud fra et rent forretningsmæssigt eller pengemæssigt perspektiv?

Hvis samfundet vitterlig kunne baseres på en sådan solidaritet, der altid sætter den enkeltes tryghed først, og en respekt for mennesket, der definerer hver enkelt ud fra, hvad han eller hun er, gør og kan, og ikke ud fra, hvor han eller hun arbejder – ville vi også som samfund være langt bedre rustede til at komme gennem krisen.

Borgerløn ville  være en god start – ikke engang så meget for selve sikringen som for den mentalitetsændring, indførelsen af en sådan ville medføre.

Til den som meget har, skal mere gives, og fra den som intet har, skal også dette tages

Dette er Jesu budskab i det Nye Testamente, og hvis nu det havde handlet om jordiske goder, ville regeringen udmærke sig som rigtig gode kristne, skriver Den Lille Netavis:

Der er nemlig blevet flere og flere fattige i landet siden 2001. En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at godt 430.000 danskere har svært ved at få pengene til at slå til. Forskeren Finn Kenneth Hansen Fra CASA siger, at undersøgelsens data blev indsamlet, før den økonomiske krise for alvor havde bidt sig fast i Danmark, og at det sikkert er værre endnu i dag.

Jeg er selv arbejdsløs for tiden og er lidt fortørnet over, hvor meget ringere den højeste dagpengesats er blevet siden min sidste dagpengeperiode i slutningen af 80erne. Som enlig forælder er det ikke meget, man har tilbage at rutte med, når skattefar har været der.

Det ville være rimeligt nok at sætte den op på et niveau, så i det mindste nyuddannede og håndværkere kunne komme rimeligt tæt på en ordentlig forsikring af deres bolig osv. Det kunne i det hele taget være rart at vende tilbage til et samfund, hvor “få har for meget og ingen for lidt”, som man fablede om engang.

Link: Helt bibelsk

The Big Bailout sammenlignet med månelandingen og Vietnamkrigen

Barry Ritholz ville gerne formidle, hvor mange penge, der egentlig er brugt på bailouts og økonomisk stimulus de sidste 12 måneder. Så han lavede en grafisk sammenligning med alle andre store udgifter i hele USAs historie.

Resultatet er slående. Nogen må nødvendigvis gøre et eller andet galt her.

Ritholz uddyber:

It is exceedingly difficult to convey exactly how much we are spending on all these bailouts. Whenever I start talking trillions (versus mere billions), I get puzzled looks from people. Humans have a hard time conceptualizing any number that large.  I wanted a graphic way to clearly show how astonishingly ginormous the amounts involved were.

So I once again went to Jess Bachman at Wallstats. This Bailout Nation graphic shows the the total costs to the taxpayer of all the monies spent, lent, consumed, borrowed, printed, guaranteed, assumed or  otherwise committed. It is nothing short of astonishing.

It includes the total outlay for all the bailouts to date. In just about one short year (march 2008 –  March 2009), the bailouts managed to spend far in excess nearly every major one time expenditure of the USA, including WW2, the moon shot, the New Deal, Iraq, Viet Nam and Korean wars — COMBINED.

Link: Bailout Costs vs Big Historical Events

Her går det godt – fogeder eller ej

Det går ufatteligt godt i Danmark, vi rider krisen af, det lysner i øst og vi går mod bedre tider: Nå ja, bortset fra den lille detalje med, at antallet af fogedsager vokser, og antallet af deciderede udsmidninger er fordoblet siden 2006:

I første kvartal af 2009 har 105.452 familier været gennem fogedretten. Det er 28.000 flere end i samme kvartal sidste år – en stigning på 36 procent.

»Krisen er uden tvivl grund til, at flere bliver sat ud af deres hjem. Folk bliver fyret og kan pludselig ikke betale deres regninger«, forklarer Kim Valentin, privatøkonom fra Finanshuset i Fredensborg. (…)

I 2006, som SFI undersøgte, blev 2.589 familier smidt ud – i år ser antallet ud til at fordobles.

Men de mennesker, der bliver smidt ud, da – de kan vel få hjælp og ender med at få en anden, evt. billigere, bolig et andet sted?

Ikke altid:

Flertallet af dem bliver enten hjulpet af kommunen eller finder selv et nyt hjem, men 25 procent dukker ikke op på en ny adresse.

»De er i teknisk forstand hjemløse og lever på må og få rundt omkring«, fortæller Torben Christiansen, forsker hos SFI.

Så alene i år må vi altså forvente 12-1300 flere hjemløse alene på den konto. Næste år lige så mange, måske endnu flere. Er det bare mig eller er det ret mange for et land på Danmarks størrelse?

Men nej, lad os da endelig bare snakke om de skrækkelige indvandrere i stedet, mens velfærdsstaten afvikles. Som en anden blogger på et tidspunkt konstaterede:

Hvor slukørede bør vi ikke blive ved tanken om, at de nyliberalistiske storme over verden ikke blot er midlertidige justeringer i en historisk dans mellem frihed og lighed, som standardforklaringen vist stadig er, men uoprettelig kulturel hærværk. Det netværk af jura og institutioner, der kaldtes “kapitalkontrol”, som begrænsede de grådigstes handlefrihed, og som man fra slutningen af 70’erne væltede med et pennestrøg, kan næppe stilles op igen i vores levetid. Her gælder massevirkningsloven, og den inddæmmede kraft tenderer mod sin ekspansion, hvorfor en ny dæmning må nedsænkes med kran, i eet stykke, international korporation i et ganske andet politisk klima.

Link: Fogeden smider flere på gaden

Vestens hykleri om økonomiske kriser

Nobelpristager og økonom Joseph Stiglitz skriver om de fattige landes vrede og vantro over forskellen mellem den reaktion på økonomiske kriser, IMF og den amerikanske regering prædiker for andre, bygget over princippet om “lad falde hvad ikke kan stå” og “markedet redder alt”, og så den måde, de håndterer deres egen krise på:

Among critics of American-style capitalism in the Third World, the way that America has responded to the current economic crisis has been the last straw. During the East Asia crisis, just a decade ago, America and the I.M.F. demanded that the affected countries cut their deficits by cutting back expenditures–even if, as in Thailand, this contributed to a resurgence of the aids epidemic, or even if, as in Indonesia, this meant curtailing food subsidies for the starving. America and the I.M.F. forced countries to raise interest rates, in some cases to more than 50 percent. They lectured Indonesia about being tough on its banks–and demanded that the government not bail them out. What a terrible precedent this would set, they said, and what a terrible intervention in the Swiss-clock mechanisms of the free market.

The contrast between the handling of the East Asia crisis and the American crisis is stark and has not gone unnoticed. To pull America out of the hole, we are now witnessing massive increases in spending and massive deficits, even as interest rates have been brought down to zero. Banks are being bailed out right and left. Some of the same officials in Washington who dealt with the East Asia crisis are now managing the response to the American crisis. Why, people in the Third World ask, is the United States administering different medicine to itself?

Many in the developing world still smart from the hectoring they received for so many years: they should adopt American institutions, follow our policies, engage in deregulation, open up their markets to American banks so they could learn “good” banking practices, and (not coincidentally) sell their firms and banks to Americans, especially at fire-sale prices during crises. Yes, Washington said, it will be painful, but in the end you will be better for it. America sent its Treasury secretaries (from both parties) around the planet to spread the word. In the eyes of many throughout the developing world, the revolving door, which allows American financial leaders to move seamlessly from Wall Street to Washington and back to Wall Street, gave them even more credibility; these men seemed to combine the power of money and the power of politics. American financial leaders were correct in believing that what was good for America or the world was good for financial markets, but they were incorrect in thinking the converse, that what was good for Wall Street was good for America and the world.

Link: Wall Street’s Toxic Message (via Boing Boing)

Kongresmedlem til overbelånte husejere: BZ jeres egne huse

Kongresmedlem Marcy Kaptur fra Toledo, Ohio opfordrer boligejere, der står overfor udsmidelse og tvangsauktion til at blive og BZ’e deres eget hus i protest.

“I’m saying to them possession is 99 percent of the law; you stay in your house,” Miss Kaptur said yesterday, continuing a crusade she started several weeks ago in Congress and CNN picked up Thursday night.

She said she believes that many so-called predatory and subprime loans – those made to borrowers who did not qualify for a conventional mortgage – may have been illegal.

She urged homeowners not to panic and leave their home just because they receive a foreclosure notice from their lender, and she said they should demand that the mortgage-holder produce a mortgage audit. “I say to the American people, you be squatters in your own homes. Don’t you leave,” she said during a speech in Congress.

Og hvorfor ikke? Lånene er blevet delt ud med en sådan rundhåndethed, at det reelt har handlet om, hvem man kunne bondefange til at skrive under, så man kunne få flere giftige pantebreve at handle med og overbelåne i en evig dans om den gyldne cirkel – indtil musikken holdt op med at spille.

Opfordringen være hermed givet videre til overbelånte, inkasso- og tvangsauktionstruede danskere.

Via Exiled Online, der hylder Kaptur som “hero of the depression”: Although it’s more fun to trash the villains and suckers who dominate our dying empire, if the rare hero appears and says something courageous and decent, then it becomes our professional duty to salute her.