Demoen mod Hizb ut-Tahrir – en lærestreg for den antiracistiske opposition

Lars Henrik Carlskov fra Enhedslisten i Århus skriver på sin blog:

Fredag eftermiddag oplevede vi desværre atter det tåkrummende syn af fremtrædende repræsentanter for Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten stående skulder ved skulder med racistiske politikere og erklærede nazister i en demonstration mod den islamistiske organisation Hizb-ut-Tahrir. Velkendte islamofober som Karen Jespersen og Farshad Kholghi var inviteret som talere, og ud over repræsentanter fra venstrefløjen mødte intet mindre end otte ministre op, foruden naturligvis delegationer fra højreradikale grupper som Danmarks Nationale Front og SIAD. Så der blev både heilet og råbt perker ved demonstrationen.

På forhånd havde det vakt voldsom opstandelse, at Hizb-ut-Tahrir i invitationen til arrangementet i Den Sorte Diamant afbilledede en kiste svøbt i dannebrog og forklarede, at mødet ville:

”…sætte fokus på pligten til væbnet modstand for muslimerne i Afghanistan og omegn. Vi anser denne modstand som fuldt ud legitim. I den sammenhæng vil myndighedernes forsøg på at kriminalisere eller intimidere enhver krigsmodstander også blive belyst.”

Dette resulterede som bekendt i, at kulturminister Per Stig Møller forsøgte at forhindre afholdelsen af mødet samt, at justitsminister Lars Barfoed, på opfordring fra De Radikale og SF, bad rigsadvokaten om igen at undersøge muligheden for at forbyde organisationen. Lars Barfoed forklarede endvidere, at det falder uden for ytringsfrihedens rammer at beskrive afghanernes væbnede modstand mod NATO’s besættelse som legitim.

Hvis vi skal følge den særegne Barfoed’ske logik, bør det således også være strafbart, som f.eks. den fremtrædende amerikanske jurist Marjorie Cohn har gjort det, at betegne NATO’s krig som ”ulovlig”, idet det indebærer, at afghanernes modstand, voldelig såvel som ikke-voldelig, er lovlig. Til kategorien af strafbare handlinger hører det dermed også at citere FN-charterets artikel 51 og FN-resolution 42/159, der begge fastslår retten til at gøre oprør mod en besættelse.

Selvom justitsministeren, tilmed assisteret af De Radikale og SF, vil bruge domstolene til at forhindre udbredelsen af sådanne ytringer, må det være på sin plads at understrege, at retten til modstand mod besættelse og undertrykkende regimer ikke er afhængig af en juridisk forhåndsgodkendelse. Tværtimod vil magthaverne oftest stemple legitim modstand som ”terrorisme”, på samme måde som den danske modstandsbevægelse oplevede det under 2. verdenskrig og som det efterfølgende er sket for nationale befrielsesbevægelser lige fra Algeriet og Vietnam til Sydafrika og Palæstina. Nøjagtig det samme er tilfældet i Afghanistan i dag, på trods af, at selv amerikanske efterretningsrapporter vurderer, at blot omkring 10 % af oprørerne tilhører grupper som Taliban og al-Qaeda.

Zap over og læs det hele, det er ulejligheden værd.

SF’eren Trine Pertou Mach, som selv deltog i demonstrationen, kommer i øvrigt til ungefær samme resultat: Demonstrationen mod Hizb ut-Tahrir var et fejlskud.

Ny hård kurs mod demonstranter

Med påskud i en forventning om “ballademagere” til klimatopmødet i december vil Venstre gennemføre en uhørt skærpelse af kursen mod lovligt anmeldte demonstrationer: Hvis politiet opløser demonstrationen, skal det således koste en bøde på 6000 kroner at opretholde sin deltagelse i den, skriver Berlingeren:

– Vi ved at der kommer tusindvis af mennesker til til København for at diskutere klima, men det kommer også mange, der vil tilkendegive deres utrilfredshed. Nogle af dem vil lave organiseret hærværk, og der skal vi ikke bære naive, siger Peter Christensen, der håber at denne såkaldte »Lømmelpakke« vil få nogle af aktivisterne til at tænke sig om.

Konkret foreslår Venstre en tidobling af bødetaksterne, så det kommer til at koste 6.000 kr. at deltage i en demonstration, som politiet har opløst. Hvis en aktivist derudover er med i gadeoptøjer, koster det yderligere 10.000 kr.

Desuden foreslår partiet en stribe nye bødetakster i tillæg til fængselsstraffe. Det skal f.eks. koste 15.000 kr. at begå organiseret hærværk eller befri en aktivist fra politiets varetægt.

Så hvis politiet gerne vil have noget ud af at opløse en demonstration, skal de bare (som det ofte er sket) indeslutte folkemængden, så den ikke kan gå nogen steder og erklære demonstrationen for opløst – og da folk ikke kan gå nogen steder, kan de bare give sig til at uddele 6.000-kroners-bøder til højre og venstre!

Gad vide, om det virkelig er på grund af klimatopmødet – eller det simpelt hen er tænkt som et nyt, generelt våben mod enhver form for dissidens og civil ulydighed? Måske det kan tynde lidt ud blandt de folk, som vover at vise deres modstand mod regeringens og Dansk Folkepartis politik? Det er svært at tro andet, end at det er det – og ikke klimatopmødet – der er pointen.

Link: Venstre vil straffe topmøde-lømler

Til modstand mod Pia Kjærsgaards besættelse af Danmark

Holger Danske, Aladdin, den lille havfrue, Lykke-Per, pigen med svovlstikkerne, Hamlet, Ditte Menneskebarn, Skjoldungerne, Pelle Erobreren, Dana og Danmarks Løver har i dag en fremragende kronik i Politiken:

Vi har sovet længe nok, og vi har været tavse længe nok.

Men vi har set og hørt det hele. Vi er en broget forsamling med vidt forskellige tanker og ideer, men der er iagttagelser, vi ikke kan tie om længere, og som vi har valgt at udtrykke i fællesskab:

Landet stander i våde!

Vi har set, hvordan danske medborgere, der er kommet hertil fra den store verden, er blevet nedgjort af Dansk Folkeparti som »gøgeunger«, »svin« og »snyltere«, og vi har set deres religion blive stemplet som »pest«, »alt-ædende had« og »ondskab«.

Vi har set Pia Kjærsgaard gennemtvinge Statsradiofoniens knæfald og bodsgang, fordi en radiogæst tillagde hende ’fejlcitatet’, at »de fremmede formerer sig som rotter«, når hun nu ’blot’ havde sagt, at »de fremmede formerer sig som kaniner«.

Men vi har aldrig forstået, hvordan det kunne være mere eller mindre infamt, om man reducerer sine medmennesker til den ene eller anden gnaver.

Vi har set indespærrede nødstedte i asyllejre blive knækket psykisk og begå selvmord, og nu har vi også set ordensmagten tvinge flygtninge ud af et kirkeasyl midt om natten, fordi Dansk Folkeparti kræver irakiske mænd, kvinder og børn tvangsdeporteret til et land, hvor de vil være i overhængende livsfare!

Vi er oprigtigt talt rystede over, hvad der foregår i gamle Danmark, og vor reaktion på Dansk Folkepartis foragt for liv og medmenneskelighed er uvilkårligt: Nej, ikke igen – ikke i vort land.

Koryfæerne har tilsyneladende fået hjælp til at formulere kronikken på det 21. århundredes danske sprog af Malene Grøndahl, Rune Engelbreth Larsen og Flemming Chr. Nielsen.

Men hop endelig over og læs det hele – det er umagen værd. Og spids så din pen og slut dig til modstanden!

Link: Modstandsbevægelsen mod Pia K.s besættelse