– fordi tiden kræver et MODSPIL

22. Nov 2010

Dansk politik anno 2010

 
Tak til Alan Strandbygaard

Baggrund:
Da Pia Kjærsgaard præsenterede finanslovsforliget, udtalte Peter Skaarup med stolthed, at Danmark nu havde de skrappeste udlændingeregler i Europa. Er du også stolt af det, Lars?

Sagen er, at Danmark er ved at indføre de mest diskriminerende regler, siden nazisterne indførte Nürnberg-lovene 15. september 1935.

Hvis man omformulerer disse to love og skriver udlændinge i stedet for jøder, minder ’Rigsborgerloven’ og ’lov om beskyttelse af det tyske blod og den tyske ære’ i høj grad om dagens Danmark.

I Nürnberg-lovene blev bl.a. ægteskaber mellem en ikke-jøde og en jøde forbudt, og tyske jøder havde generelt ikke samme rettigheder som andre tyskere.

Er det dit Danmark, Lars?

Og Lars, er denne udlændingepolitik det, som du og VK-regeringen også skal huskes for, når tiden rinder ud?
Peter Brixtofte i Politiken, 22. november 2010.

Når selv en Peter Brixtofte kan se det.

Kommentarer: