– fordi tiden kræver et MODSPIL

13. Oct 2005

Den sociale revolution

 
Den  
sociale revolution
La révolution sociale, af Félicien Rops (1833-1898).

Jeg vil gerne bringe flere billeder af Rops, men har svært ved helt at få mig til det; mange af hans billeder er foruroligende, forstyrrende, og man spørger uvilkårligt sig selv: Kan man virkelig det? Og, ikke mindst: Kunne man virkelig det i det ærværdige nittende århundrede, som mine bedsteforældres ærværdige bedsteforældre stammede fra?

Schwabe, som vi på det sidste har set lidt til her på siden, maler meget smukke og lidt vovede billeder. Rops' mere pågående billeder er ikke vovede - de ejer ikke den diskretion, der skal til for at være "vovet", og de ejer heller ikke den smagfuldhed i emnevalget, der skal til for at gøre et maleri smukt. Til gengæld er de dybt fascinerende og svære at slippe ...

Dette smukke billede af den sociale revolution må dog indtil videre være nok.

Om siden her: Efter lang tids skiften frem og tilbage og ikke rigtig kunnen bestemme mig, har jeg nu fastsat antallet af indlæg på hovedsiden til 10.

Til gengæld har jeg indsat pile/links, der peger på de "næste 10" i bunden, så man let kan blade sig frem, fra nr. 0-10 til nr. 11-20 til nr. 21-30 og så fremdeles ...

Dette skulle gøre de sidste ugers indlæg mere tilgængelige end i arkiverne, samtidig med at folk ikke behøver at vente dage og år (læs: 15-30 sekunder) på, at hovedsiden indlæses.

Kommentarer: