– fordi tiden kræver et MODSPIL

03. Feb 2006

The Kiss

 
Klimt: The Kiss
Kysset, af Gustav Klimt (1862-1918), malet 1907-08.
Via And Far Away...

Kommentarer: