– fordi tiden kræver et MODSPIL

17. Sep 2007

Guldhornene

 
Guldhornene


   De higer og søger
   I gamle Bøger,
   I oplukte Høie
   Med speidende Øie,
   Paa Sværd og Skiolde
   I muldne Volde,
   Paa Runestene
   Blandt smuldnede Bene.

   Oldtids Bedrifter
   Anede trylle;
   Men i Mulm de sig hylle,
   De gamle Skrifter.
   Blikket stirrer,
   Sig Tanken forvirrer.
   I Taage de famle.
   
   "I, gamle, gamle
   "Hensvundene Dage,
   "Da det straalte i Norden,
   "Da Himlen var paa Jorden,
   "Giv et Glimt tilbage!"

   Skyen suser,
   Natten bruser,
   Gravhøien sukker,
   Roser sig lukker,
   De øvre Regioner
   Toner.
   De sig møde, de sig møde,
   De forklarede Høie,
   Kampfarvede, røde,
   Med Stierneglands i Øie.

   "I, som raver i blinde,
   "Skal finde
   "Et ældgammelt Minde,
   "Der skal komme, og svinde.
   "Dets gyldne Sider
   "Skal Præget bære,
   "Af de ældste Tider.
   "Af det kan I lære.
   "Med andagsfuld Ære,
   "I vor Gave belønne!
   "Det skiønneste Skiønne,
   "En Mø
   "Skal Helligdommen finde."
   Saa synge de og svinde.
   Lufttonerne døe.

   Hrymfaxe, den sorte,
   Puster, og dukker
   Og i Havet sig begraver.
   Morgenens Porte
   Delling oplukker,
   Og Skinfaxe traver
   I straalende Lue
   Paa Himlens Bue.

   Og Fuglene synge.
   Duggperler bade
   Blomsterbade
   Som Vindene gynge.
   Og med svævende Fied
   En Mø hendandser
   Til Marken afsted.
   Violer hende krandser.
   Hendes Rosenkind brænder.
   Hun har Lilliehænder.
   Let som en Hind,
   Med muntert Sind.
   Hun svæver, og smiler;
   Og som hun iler,
   Og paa Elskov grubler -
   Hun snubler,
   Og stirrer, og skuer
   Gyldne Luer,
   Og rødmer, og bæver,
   Og zittrende hæver
   Med undrende Aand,
   Af sorten Muld
   Med sneehvide Haand
   Det røde Guld.

   En sagte Torden
   Dundrer.
   Hele Norden
   Undrer.
   
   Og hen de stimle
   I store Vrimle,
   og grave og søge,
   Skatten at forøge.
   Men intet Guld!
   Deres Haab har bedraget;
   De see kun det Muld,
   hvoraf de er taget.

   Et Sekel svinder.

   Over Klippetinder
   Det atter bruser.
   Stormenes Sluser
   Bryde med Vælde.
   Over Norges Fielde
   Til Danmarks Dale
   I Skyernes Sale
   De forklarede Gamle
   Sig atter samle.

   "For de sieldne Faae
   "Som vor Gave forstaae;
   "Som ei Jordlænker binde,
   "Men hvis Siæle sig hæve
   "Til det Eviges Tinde;
   "Som ane det Høie,
   "I Naturens Øie;
   "Som tilbedende bæve
   "For Guddommens Straaler,
   "I Sole, i Violer,
   "I det Mindste, i det Største;
   "Som brændende tørste
   "Efter Livets Liv;
   "Som - o, store Aand
   "For de svunde Tider!
   "See dit Guddomsblik
   "Paa Helligdommens Sider:
   "For dem lyder atter vort Bliv.
   "Naturens Søn,
   "Ukiendt i Løn,
   "Men som sine Fædre
   "Kraftig og stor,
   "Dyrkende sin Jord,
   "Ham vil vi hædre:
   "Han skal atter finde."
   Saa synge de, og svinde.
   
   Hrymfaxe den sorte,
   Puster og dukker,
   Og i Havet sig begraver.
   Morgenens Porte
   Delling oplukker,
   Og Skinfaxe traver
   I straalende Lue,
   Paa Himlens Bue.

   Ved lune Skov
   Øxnene trække
   Den tunge Plov,
   Over sorten Dække.
   
   Da standser Ploven,
   Og en Gysen farer
   Igiennem Skoven.
   Fugleskarer
   Pludselig tier.
   Hellig Taushed
   Alt indvier.

   Da klinger i Muld
   Det gamle Guld.

   Tvende Glimt fra Oldtidsdage
   Funkler i de nye Tider.
   Selsomt vendte de tilbage,
   Gaadefyldt paa røde Sider.
   
   Mystisk Helligdom omsvæver
   Deres gamle Tegn og Mærker.
   Guddomsglorien ombæver
   Evighedens Underværker.

   Hædrer dem, thi Skiebnen skalter!
   Snart maaskee de er forsvunden.
   Jesu Blod paa Herrens Alter
   Fylde dem, som Blod i Lunden!

   Men I see kun Guldets Lue,
   Ikke det ærværdigt Høie;
   Sætte dem som Pragt til Skue
   For et mat nysgierrigt Øie.

   Himlen sortner, Storme brage;
   Visse Time! du er kommen.
   Hvad de gav, de tog tilbage.
   Evig bortsvandt Helligdommen. 

   Adam Oehlenschläger (1779-1850)

I anledning af, at guldhornene (dvs. kopierne) nu er stjålet igen.

Kommentarer: