– fordi tiden kræver et MODSPIL

20. Jan 2006

Indvielsen

 
Pynten ved Tintagel
Jeg sad paa Pynten ved Sundets Bred,
    Himlene smilte,
Og saae med Længsel i Dybet ned,
    Bølgerne hvilte,
Da hælded' Solen til Havets Bryst
Og rundtom rødnede Luft og Kyst.

Og brat fra Skyerne Strengeleeg
    Anelsen vakte,
I Aftenrøde Musen nedsteeg,
    Harpen mig rakte,
Og raskt et brændende Kys mig gav,
Nedsynkende i det luende Hav.

Da rundt en anden Natur der blev,
    Vindene talte;
Fra Skyer, som blege for Maanen hendrev,
    Aanderne kaldte,
Et Hierte slog varmt og kiærligt i Alt,
I Alt mig vinked' min egen Gestalt.

Dog blev fra nu for Tanke og Trang
    Jorden et Fængsel;
Vel lindrer ved Anelse, Drøm og Sang
    Hiertet sin Længsel,
Dog brænder mig Kysset, jeg kiender ei Fred
Førend jeg drager Himlene ned!

AW Schack von Staffeldt (1769-1826)

Kommentarer: