– fordi tiden kræver et MODSPIL

18. Sep 2006

Maria

 
Isis-Horus / Maria-Jesus	MARIA

	Mild og varm,
	Med det søde Barn i Arm,
	Ung, uskyldig, huld og skiøn,
	Smiler hun til sin elskte Søn,
	Lægger ham ved sit fulde Bryst;
	Fuglesang er hendes Røst,
	Hvid, som Lillien, hendes Haand,
	Himmelblaat hendes Klædebon,
	Øiet, som Havet, dunkelblaa,
	Bølgende Taarer i Øiet staae;
	Haaret er Solens Straaleflod,
	Kinden Morgenens Rosenblod.

	See! hvor i Ætherens Sølverflor,
	Sødt hun vugger det spæde Noer.

	Adam Oehlenschläger (1779-1850)

Kommentarer: