– fordi tiden kræver et MODSPIL

05. Apr 2006

TEOLOGISK TARMLUFT

 
Hvor teologer går og tygger torah,
hænger gudstanken tungt i luften.
   
Man har forsøgt sig med at åbne
alle fakultetets åbenbare døre,
   
men vinden vil ikke rigtig igennem,
og man får problemer med forbuden fugt;
   
og præstekrager, der sætter sig og skider
på fædrenes buster og brødrenes faster.
   
En nøgtern guderdød-kur gav som resultat
kun tavleskørhed og ihukommelsessvigt.
   
Er levebrødet for tungt fordøjeligt?
Træk fra en utæt moralsk overbygning?
   
Nuvel, kan man ikke tåle lugten i vageriet,
må man bage sit ikke-brød-alene selv.
   
NB: manna skal tilberedes og spises
samme dag, som det falder.  -
   
I modsat fald kan det give
en satans dårlig mave ...

Jeppe Berg Sandvej

Kommentarer: