– fordi tiden kræver et MODSPIL

26. Mar 2006

Til ungdommen

 
Kringsatt av fiender, gå ind i din tid.
Under en blodig storm -- vi dig til strid.
Kanske du spør i angst, u-dekket, åpen,
"Hvad ska jeg kjempe med, hvad er mitt våpen?"

Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd,
Troen på livet vårt, menneskets verd.
For all vår fremtids skyld, søk det og dyrk det,
dø, om du må, men øk det og styrk det.

Stillt går granaternes glidande bånd.
Stans deres drift mod død. Stans dem med ånd.
Krig er forakt for liv,fred er at skapa.
Kast dine krefter inn, dødan ska tapa.

Elsk og berik med røm alt stort som var.
Gå mot det ukjente, fravrist det svar.
Ubygde kraftverker, ukjente stjernor -
skap dem, med skånet livs dristige hjerner.

Edelt er mennesket, jorden er rik;
finnes her nød og sult, skyldes det svik.
Kjnus det, i livets navn skal uret falle.
Solskin og brød og ånd eies av alle.

Da synker våpene maktesløst ned.
Skaper vi menneskeverd skaper vi fred.
Den, som med høyre arm bærer en byrde,
dyr og umistelig, kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt fra søster til bror
Vi vil bli gode mot menneskenes jord.
Vi vil ta vare på skjønheten, varmen,
som om vi bar et barn, varsomt på armen.

Nordahl Grieg (1902-1943)

Kommentarer: