– fordi tiden kræver et MODSPIL

11. Jun 2006

Unge digtere

 

   Vi valgte ikke sorgen.
   Men mørket peger ud.
   Vi vågnede en morgen
   forladt af livets gud.

   Vi råbte i det tomme 
   men ingen gav os svar.
   Og ingen bad os komme
   og holde oljen klar.

   Vor verden blev så lille.
   Vi ville skænke alt.
   Men det vi dybest ville
   blev evigt upåkaldt.

   Vi hørte vandet strømme.
   Vort åndedræt blev kort.
   Og det vi så i drømme
   blev ingensinde vort.

   Vi talte gennem støvet.
   Og alle ord blev grå.
   En ugle skreg i løvet.
   En lang, dyb nat faldt på.

     *  *  *

   Nu synger vi for ingen
   mod ingens himmelhvælv
   Vi ville sprænge ringen.
   Vi sprængte kun os selv.

   Og ringens bue viger.
   Vor front er ingen front.
   Kun vand og mørke stiger
   bag ringens horisont.

   Vi sloges mod det stumme,
   mod døv og kold og blind.
   Men ingen sang kan rumme
   hvad ingen lukker ind.

   Er troen mer end livet
   af tvivlen sønderbidt?
   Os blev det aldrig givet
   at se og vælge frit.

   Et suk har ingen klange.
   Vi fandt kun mørke ord
   at synge. Vore sange
   må tvivle før de tror.

   Vor strid blev ikke kæmpet
   til fred i hånd og bryst.
   Hvert ord har tvivlen dæmpet
   til det blev gråt og tyst.

   Der stiger mørke vande 
   hvor øjet søger hen.
   Og lysets sorte tande 
   må knæle for en ven.

   Vi søger ikke sorgen.
   Den leder ikke hjem.
   Men den opstandne morgen
   skal natten bære frem.

   Vi venter. Vi må kalde 
   med een formørket mund.
   Og snart skal svaret falde
   og ramme god og ond.

   Vor tvivl er ikke lukket.
   Der sover tro deri.
   Men om vi kvæler sukket
   blir troen aldrig fri.

   Vi venter. Vi må knæle
   med tvivlen før vi tror.
   Først da får sangen mæle
   i dybe, sande ord.

   Halfdan Rasmussen (1915-2002) 

Kommentarer: