– fordi tiden kræver et MODSPIL

23. Dec 2011

Årsager til heteroseksualitet

 
INDLEDNING

Heteroseksualitet vil sige, at individet er tiltrukket af det andet køn. Det er idag klart, at heteroseksuelle udgør en betydelig del af befolkningen. Det er oplagt den mest udbredte variant af menneskelig seksualitet. Derfor er det magtpåliggende for enhver læge eller psykiater at kende problemet, hvis han skulle møde det.

Vi finder heteroseksuelle i alle lag af befolkningen. Traditionelt har heteroseksuelle haft en tendens til at søge til visse erhverv. Mænd vælger ofte hårde, kraftkrævende erhverv, som kan understøtte kønsrolleidentifikationen. Mange heteroseksuelle kvinder kan overhovedet ikke tage arbejde. De bliver sat til at passe børn, som ofte er en følge af heteroseksuelle forbindelser.

TYPER AF HETEROSEKSUELLE

En praktiserende psykiater vil have nytte af følgende klassificering af heteroseksuelle:

1) Uudviklede og mentalt tilbagestående. Mentalt tilbagestående deltager ofte i heteroseksuelle aktiviteter, ofte uden synlig skyldfølelse, og gerne for at provokere deres foresatte. Denne holdning kan vare langt op i årene hos tilbagestående personer.

2) Neuroser, alkoholisme, psykopati og andre alvorlige skader på personligheden er normalt blandt heteroseksuelle, som har været i kontakt med psykiatere. Fagfolk har endnu ikke klarlagt, om der er disse forstyrrelser, som disponerer for den seksuelle orientering, eller om forstyrrelserne er en del af patientens biologiske anlæg. På dette punkt er det påkrævet med en massiv forskningsindsats.

3) Personer som fungerer adækvat. Vi må ikke glemme, at mange heteroseksuelle har en normal personlighedsudvikling og ansvarsfølelse. Heteroseksuelle kan klare tilværelsen ved at prioritere konstruktivt arbejde fremfor deres seksualitet. Nogen af vor tids største kunstnere, politikere og videnskabsmænd har været heteroseksuelle.

Til trods for dette har alle individer med heteroseksuel livsform visse fællestræk. De har vanskeligheder med at forsone oprørske og passive karaktertræk. En foruroligende stor del af de mord som begås sker ved at en heteroseksuel dræber sin seksualpartner.

Det er endnu ikke afdækket, hvad der gør et individ heteroseksuelt. Antageligt findes der ingen enkeltårsag. Det drejer sig om et samspil mellem flere forskellige faktorer, der tilsammen er anscarlige for individets dannelse. Medfødte egenskaber er af betydning, men miljøet og psykologiske påvirkninger må også tillægges vægt. Men arveanlæggene må være af betydning, for det står som et ubestridt faktum, at de fleste heteroseksuelle har forældre, som *selv* er heteroseksuelle.

Nobelprisvinderen Goldbaum har antaget, at heterofili skyldes en hormonforstyrrelse. Nu viser det sig imidlertid, at hormonbalancen hos heterofile er normal. En avanceret hypotese går ud på, at hormonforstyrrelser i fosterstadiet kan føre til heteroseksualitet senere i livet.

RÅD TIL LÆGEN

Dette er nogle faktorer, som kan føre til heteroseksuel adfærd. Når en sådan adfærd er etableret, vil sociale mekanismer udøve et pres, som kan vedligeholde mønsteret livet ud og gøre behandlingen umulig eller vanskelig. Dette kan drive heteroseksuelle patienter til at afslå - ofte hånligt - lægens tilbud om hjælp. Patienten mener, han "har det udmærket", at heteroseksualitet er en værdifuld livsform, eller at lægen bare vil straffe ham. Sådanne forsvarsmekanismer udspringer af skævheder i personlighedsudviklingen, og en psykiater eller læge må tilbyde sin hjælp med hensynsfuldhed og klog beregning.

De heteroseksuelle fortjener vor sympati og tolerance i lige så høj grad, som de trænger til lægens professionelle hjælp.

Af James Lindsay.
Citeret fra Graffitti nr. 3, 1981

Kommentarer: