– fordi tiden kræver et MODSPIL

04. Feb 2008

Østens og Vestens Videnskab: And never the twain shall meet?

 
Tilnærmet værdi for π af den indiske matematiker Srinivasa Ramanujan Det tidligere indlæg om hyldest til (middelalderlig) arabisk videnskab var egentlig en udløber af en diskussion på Ursuppen, hvor Rasmus bl.a. skrev, at "østlig" videnskab og filosofi var ganske værdiløs (idet man nonchalant negligerer småting som verdens første videnskabelige grammatik, nullet og positionstalsystemet) og endte med at spørge: "Hvor er den ikke-vestlige verdens videnskabelige bidrag fra 1600 og frem?"

En del af svaret er, at med globaliseringen og den tekniske udvikling er Vesten kommet til Østen og Østen kommet til Vesten, og hermed kan det forekomme svært eller meningsløst overhovedet at forsøge at skelne mellem "vestlig" og "østlig" tænkning.

Hvis en dansker bygger et filosofisk system op omkring New Age og (sin egen version af) Tantra, er det så østlig eller vestlig filosofi? Og hvis en inder får Nobelprisen i økonomi, er det så en sejr for ikke-vestlig eller vestlig økonomisk tænkning?

Så ... hvor er den ikke-vestlige verdens videnskabelige bidrag fra 1600 og frem?

Svaret er, at der er temmelig mange, men at det som antydet ikke rigtig giver mening at sidde med en kugleramme og adskille "ikke-vestlige" og "vestlige" bidrag til naturvidenskaben - der er kun én udgave af hver af disciplinerne, og der er ingen principiel forskel mellem "vestlige" og "østlige" bidrag.

Hvis man overhovedet skulle fremhæve nogen, vil jeg nøjes med, hvad jeg lige kan rasle ud af ærmet:
  • Srinivasa Ramanujan, et af det 20. århundredes største matematiske genier; denne stort set autodidakte matematiker leverede vigtige bidrag til bl.a. talteori og matematisk analyse og mente selv, at hans arbejde var inspireret af gudinden Namagiri.
  • Satyendra Nath Bose er berømt for sit arbejde med den tidlige kvantemekanik og var bl.a. med til at udvikle Bose-Einstein-statistikken, som beskriver opførslen af partikelsystemer med heltalligt spin – skulle man være i tvivl om validiteten af dette "østlige" bidrag til den moderne naturvidenskab kan jeg nævne, at ordet "boson" er opkaldt efter ham ...
  • Subrahmanyan Chandrasekhar (1910-95) var en astrofysiker, som beskæftigede sig med stjerners udvikling – han er bl.a. kendt for sit arbejde med hvide dværge og for at have formuleret Chandrasekhar-grænsen, som forudsiger, at en hvid dværgstjerne over en vis masse vil kollapse og blive til at sort hul
Dette er som sagt ikke en "udtømmende" liste over "østlige" bidrag til den moderne videnskab, og det er heller ikke en liste over "undtagelser, der bekræfter reglen" - det er, som sagt, blot hvad jeg lige kunne rasle ud af ærmet.

Hvis nogen nu vil mene, at Ramanujan, Chandrasekhar og Boses bidrag ikke er udtryk for nogen speciel "østlig" videnskab i modsætning til den "vestlige", er dette netop min pointe - der er ikke nogen speciel "østlig" eller "vestlig" (natur-)videnskab, der er kun "videnskab" og den videnskabelige metode, som ikke længere kan siges at "tilhøre" den ene eller den anden "civilisation". Og så giver arrogante spørgsmål om, hvor den "østlige" videnskabs bidrag siden 1600 er henne, ikke megen mening - men hvis det endelig skal være, er der som nævnt en hel del at tage af. "Vestlig" arrogance er ikke på sin plads og kan i alle tilfælde hurtigt pilles ned.

East is East and West is West, and ever the twain did meet!

Kommentarer: