– fordi tiden kræver et MODSPIL

18. Nov 2005

Antityngdedrev på vej?

 
Gravitonic space hype
I hvert fald, hvis man skal tro det amerikanske patentkontor.

Vi har tidligere forklaret om softwarepatenter og hvorfor, de er absurde og skadelige, men det lader til, at det amerikanske patentsystem har alvorlige problemer selv med "almindelige" patenter.

Se blot følgende beskrivelse af US Patent 6,960,975:
A space vehicle propelled by the pressure of inflationary vacuum state is provided comprising a hollow superconductive shield, an inner shield, a power source, a support structure, upper and lower means for generating an electromagnetic field, and a flux modulation controller. A cooled hollow superconductive shield is energized by an electromagnetic field resulting in the quantized vortices of lattice ions projecting a gravitomagnetic field that forms a spacetime curvature anomaly outside the space vehicle. The spacetime curvature imbalance, the spacetime curvature being the same as gravity, provides for the space vehicle's propulsion. The space vehicle, surrounded by the spacetime anomaly, may move at a speed approaching the light-speed characteristic for the modified locale.
Det lyder jo lovende, og meget avanceret, ikke sandt? Desværre er det nok lidt for avanceret:

Man vil påvirke et "hult, superledende skjold" med et elektromagnetisk felt, hvorved man skaber et "gravitomagnetisk felt", som påvirker rumkrumningen uden for rumskibet, så rumskibet drives fremad.

Vel, hvis vi ser bort fra, at der slet ikke kendes nogen form for "gravitomagnetisk" felt, så er det ikke ifølge nogen fysisk teori muligt at påvirke rumkrumningen måleligt ved hjælp af superledere og elektromagnetiske felter.

Og selv hvis det var, svarer den beskrevne metode til at trække sig selv op ved håret - hvilket de fleste vel intuitivt kan se er umuligt (for dem, der har haft fysik i gymnasiet: Det strider mod Newtons 3. lov, som siger, at der til enhver kraft svarer en lige så stor og modsat rettet kraft).

Og så er det, jeg undrer mig: Kan man virkelig få bevilget et patent uden overhovedet at redegøre for, hvordan den pågældende opfindelse skulle kunne realiseres? Skal der ikke andet til, end at man slår ud med hænderne og lukker varm luft ud om gravitomagnetiske felter og rumkrumning? Forlanger man ikke i det mindste at se en prototype eller en grundig teoretisk redegørelse?

For ellers begynder det ærligt talt at blive svært at se, hvad et sådant patentsystem overhovedet kan gøre godt for - ud over at gøre sig selv til grin ...

Via Boing Boing; læs mere i Nature.

Kommentarer: