– fordi tiden kræver et MODSPIL

16. Dec 2007

Dansk skønhed og naturen som tema

 
Eng v. solbjerg sø
Rune Engelbreth har søsat et større projekt om Danmarks natur- og kulturhistorie og beklager sig i den anledning lidt over den manglende inspiration netop fra den danske natur i nyere poesi og litteratur:
Danmarks natur står vist ikke i særlig høj kurs i den etablerede poesi nu om stunder - og det er synd, synes jeg.

Også dét er blandt motiverne til undertegnedes kommende kultur-, natur- og landskabsportræt af Danmark, som jeg en rum tid fremover vil vende tilbage til i skitse-, research- og note-form her på Humanisme.dk - og som jeg introducerede i Danmarksnoter 1: Et personligt natur- og kulturportræt af Danmark.

Poesien kan og bør naturligvis også handle om så meget andet, men digtere, der alt for vedholdende forbigår naturen, er vingeskudte fugle i min (poesi)bog.
Men en forklaring på en sådan tematisk begrænsning kunne måske være, at Danmark lidt provokerende sagt ikke rigtig har noget natur tilbage - det meste af det åbne land uden for byerne er opdyrkede marker, og de få stykker egentlig naturområde, man ser her og der, er trængt meget langt tilbage, friseret: Skellet mellem markerne med vildtvoksende planter; små stykker skov, spredt hist og pist og ofte med karakter af træ-plantager mere end af naturskov; området omkring søerne, hvor siv og vand gør de svært at nå ned med en plov.

Selvfølgelig er der også større fredede områder, men det meste af Danmark er nu engang fladt landbrugsland - og kornmarker er nu engang ikke så inspirerende.

Hermed ikke være sagt, at jeg ikke selv holder af det danske landskab og natur, de steder, hvor der stadig er smukt - som ved de lavtliggende enge omkring Solbjerg Sø, hvor vedstående billede er taget.

Men hvor de fleste danskere bot, er naturen meget, meget langt væk, er min påstand - ikke blot, fordi den ikke er tæt på i by-områder, men fordi der ganske enkelt er forholdsvis lidt af den. Danmark er ikke som USA, Canada, Norge, Sverige eller sågar Skotland og Wales velsignet med store, øde naturområder: måske er også dét en af forklaringerne på den danske naturs fravær som tema i de seneste års kunst og digtning: Selv hvis vi havde en moderne Wordsworth, hvor er så vores Lake District?

Kommentarer: