– fordi tiden kræver et MODSPIL

27. Jan 2006

Sex-kanon

 
Freddie: Sexparalyseappeal
Som en del vil have bemærket, har Kulturministeriet for få dage siden lanceret den Store Danske Kulturkanon under idelige forsikringer om, at det skam ikke er den store forkromede indiskutable kulturkanon, den hedder bare sådan.

Uden at komme ind på selve kanonens kvaliteter eller mangel på samme (dette reserverer jeg til et evt. senere indlæg) er det jo for så vidt en glimrende idé at lave et sæt "udvalgte værker" på de fleste kulturelle områder. Bo Gorzelak Pedersen er dog utilfreds med det erotiske frisinds fravær i den nye kanon, som derfor kan siges at savne krudt, og foreslår derfor, at Kulturministeriets anstrengelser suppleres med en dansk sex-kanon:
Man kan mene meget om ministerens kanon-projekt og/eller de udvalgte værker - og det gør man også - men ét er i hvert fald sikkert: Hele affæren er endt som en decideret usexet gang snak. En væsentlig del af vor kultur- og kunsthistorie er helt udeladt: Seksualitetens historie i Danmark, den seksuelle frigørelse, erotikken i kunsten, pornografiens frigivelse o.s.v.

Det er selvfølgelig helt uacceptabelt - og vi starter derfor nu jagten på DEN DANSKE SEX-KANON.

Giv dine forslag til en dansk sex-kanon. Nævn de 12 erotiske eller pornografiske, danske værker, som efter din mening fortjener en plads på kanon-museet.
Jeg kan kun opfordre til, at man støtter dette projekt - selv er jeg ikke nogen ekspert i dansk erotisk kultur, men kan da på stående fod komme i tanke om ét værk, som må være selvskrevet i en sådan kanon, nemlig Wilhelm Freddies skulptur Sexparalyseappeal fra 1936 - ikke mindst på grund af det postyr (læs: forargelse), den vakte dengang.

Link til den nye danske sex-kanon.

Kommentarer: