– fordi tiden kræver et MODSPIL

19. Mar 2007

Aller - tyveri fra medarbejderne eller blot 'lidt for smart'?

 
Dansk Journalistforbund har indledt en blokade mod Aller Press, skriver Modkraft.

Ikke på grund af tåbelig, nypuritansk forargelse over bladenes redaktionelle politik, men på grund af en ændret og helt ny politik overfor Aller Press' freelance-medarbejdere og deres ophavsret:
Baggrunden for konflikten er, at Aller Press nægter at forhandle en kollektiv aftale for de flere hundrede freelance-medarbejdere, der er tilknyttet bladkoncernen.

Den 10. januar udsendte forlagsdirektøren Per Ingdal en invitation til freelancerne til "en rejse ind i fremtiden". Den var vedlagt en individuel kontrakt, hvor de 600 freelancere skulle underskrive, at de fralagde sig rettighederne til deres arbejde.

"Med din underskrift overdrager du rettighederne til dit redaktionelle materiale til Aller Press A/S, som herefter er berettiget til at anvende materialet på alle eksisterende eller fremtidige platforme og distributionsformer, herunder i andre blade inden for Allerkoncernen", hed det i brevet til freelancerne.

Brevet blev sendt ud samtidig med, at Aller koncernen offentliggjorde, at det havde fået et overskud på 445 mio. kroner i 2006.

Aller Press vil med underskrifterne kunne bruge freelancernes stof kvit og frit i enhver sammenhæng i samtlige udgivelser i hele koncernen. Kontrakterne er uden tidsbegrænsing og freelancerne får ingen økonomisk kompensation.
Man må i den sammenhæng ikke glemme, at mange freelancere (f.eks. fotografer) i høj grad lever af deres arkiv, og at ville have sådanne til at afskrive sig royalty eller betaling for enhver fremtidig anvendelse i samtlige Allers blade uden at prisen for en enkelt leverance justeres pænt i opadgående retning - må siges at være en "går den så går den" af temmelig enestående dimensioner.

Én ting er, at der kan være mange fordele i en frivillig opblødning af ophavsretten med Creative Commons-licenser og Internetdistribution - noget ganske andet, at en stor koncern udnytter sin økonomiske magt til at skaffe sig hånds- og halsret over sine leverandører.

"Tyveri" er vist ikke for stærkt et ord her.

Link.

Kommentarer: