– fordi tiden kræver et MODSPIL

13. Oct 2005

Almindelige telefoner for lette at aflytte

 
Watchful Eyes I dag har Jyllands-Posten så den historie (fra Politiken), jeg henviste til i går, om at IP-telefoni er umulig (eller rettere sagt: meget vanskelig) at aflytte, hvilket angiveligt skulle betyde et kæmpestort "hul i overvågningen af kriminelle organisationer og terrornetværk".

Det viser sig nemlig, at myndighederne "stort set er værgeløse i bestræbelserne på at opsnappe mistænkelig kommunikation på internettet" - bl.a. på grund af de kolossale mængder af data, der er involveret.

Nuvel, som privat borger i dette land ville jeg hellere vende bekymringen den anden vej: Hvorfor skal det blive ved med at være så let at aflytte almindelige telefoner, når en simpel krypteringschip i samtlige apparater ville gøre aflytning komplet umulig?

For, lad os ikke stikke os selv blår i øjnene: Aflytning og overvågning er ikke en trussel mod terrornetværk, det er en trussel mod den enkelte borgers privatliv.

Hvad jeg siger eller skriver til min ægtefælle, ven, kæreste, fjende eller familie, kommer ikke andre end mig og dem ved - heller ikke diverse myndigheder med et mere eller mindre legitimt ærinde.

Hvis nogen skulle opfinde og udbrede en kryptering, der gør aflytning ikke blot praktisk, men principielt umulig, ville jeg således hilse den velkommen.

Frit slag til alverdens terrorister og forbrydere? På ingen måde, eller rettere sagt: Det har de allerede.

Hvis en gruppe terrorister har brug for at udveklse oplysninger, kan de kode dem ind i samtaler om vind og vejr, og så er vi lige vidt. Overvågningen er kun en trussel mod almindelige borgeres privatliv - ikke mod terrorister og andre forbrydere, som altid vil kunne omgå den.

Til slut vil jeg gerne henlede opmærksomheden på billedet i højre side. Det er ikke ment som en parodi; det drejer sig om en autentisk plakat fra en kampagne for TV-overvågning lanceret af Londons Metropolitan Police.

Dette er det samfund, vi er på vej mod. Er det, hvad vi ønsker?

Kommentarer: