– fordi tiden kræver et MODSPIL

02. Jul 2008

Den svenske aflytnings- og overvågningslov - bliver du også aflyttet?

 
IT-politisk Forening har i dag udsendt en pressemeddelelse om den tidligere omtalte svenske overvågningslov:

IT-Politisk Forening vil have stoppet svenskens overvågning af hele verdens internettrafik.

Det er slemt nok at vores internettrafik i Denmark bliver logget, dvs at den danske stat forlanger at operatører skal gemme oplysninger om hvem vi taler i telefon med, e-mailer med, chatter med, hvilke hjemmesider, vi besøger, osv. Noget som IT-Politisk forening bekæmper.

Nu er Sverige gået et skridt videre mod overvågningssamfundet. Den svenske riksdag har vedtaget en lov, der tvinger alle telefon- og internetoperatører til at levere en kopi af al tele- og internetkommunikation, der krydser den svenske grænse til det svenske efterretsningsorgan FRA. FRA vil så ved hjælp af et omfattende spionnetværk og en af verdens største supercomputere aflytte indholdet i al denne kommunikation.

For den enkelte telefon- eller internetkunde i eller uden for Sverige er det i praksis umuligt at vide om ens opkald eller internetforbindelse krydser den Svenske grænse. Danmark er jo naboland til Sverige, flere store svenske internetfirmaer opererer i Danmark og der er lagt mange søkabler til internettrafik mellem Danmark og Sverige. Det betyder at en ret stor del af internettrafikken fra og til Danmark går igennem Sverige og dermed vil blive aflyttet af det svenske efterretningsvæsen.

Det er som sagt ikke muligt på forhånd at vide om en e-mail eller hentning af en webside vil gå gennem Sverige og man kan aldrig med sikkerhed vide at ens trafik ikke er gået gennem Sverige. Men i nogle tilfælde er det muligt at finde ud af at ens trafik faktisk er gået gennem Sverige. IT-Politisk forening har undersøgt forskellige trafikmønstre og har set eksempler på at fx internettrafik til det danske kirkeministerium er gået gennem Sverige. I Computerworld er det nævnt at trafikken fra fx Politiets Efterretningstjeneste også går gennem Sverige.

IT-Politisk Forening mener ikke at internetbrugere skal udsættes for så massiv og systematisk overvågning og aflytning. Der er sikkert andre efterretningsvæsener, der prøver at aflytte internettrafik, men i vores del af verden er det helt enestående at en regering tvinger alle operatører til af udlevere internetbrugeres data til efterretningsvæsenet.

Derfor har IT-Politisk forening i to omgange skrevet til medlemmerne af den svenske riksdag – brevene kan ses på vores hjemmeside, itpol.dk

Denne aflytning har vakt betydelig folkelig modstand i Sverige og loven blev vedtaget med et meget snævert flertal.

Det er vigtigt at også borgere, politikere og organisationer uden for Sverige markerer at dette aflytningsvanvid ikke er acceptabelt.

Internetudbydere uden for Sverige kan afbøde virkningerne af den svenske aflytning ved at undlade at sende trafik til Sverige, medmindre modtageren er i Sverige. Eller de kan kryptere al trafik, de sender gennem Sverige. Tolstrup fra Telekommunikationsindustien har udtalt til internetavisen ComOn at FRA kan tvinge danske operatører til at udlevere krypteringsnøgler. Det har vi ikke kunne finde belæg for i den svenske aflytningslov og det er et spørgsmål som vi forsøger at få afklaret, men hvis det skulle være rigtigt, er det et endnu mere omfattede angreb på internetbrugernes frihed.

Udbydere af indhold i og uden for Sverige kan kryptere det. På de fleste webservere kan man med en enkelt konfiguratinsændring slå SSL kryptering til og så er brugerne sikret mod svenskernes snagen, også selvom internettrafikken passerer Sveriges grænse.

Almindelige brugere kan også selv beskytte deres privatliv, også mod FRA. De kan bruge krypteret IP-telefoni, de kan bruge TOR-netværket (www.torproject.org) til at surfe på nettet med, de kan sende og modtage deres e-mail krypteret, osv.

IT-Politisk Forening har taget initiativ til Polippix-projektet, som med en live-cd, der kan køres uafhængigt af hvad der ellers er installeret på en PC, sætter brugere i stand til at udnytte disse teknologier. Polippix (www.polippix.org) er nu et internationalt projekt, oversat til flere sprog og i brug i bl.a. Danmark, Tyskland, Frankrig, Thailand og Sverige.

Læs mere på IT-politisk Forenings hjemmeside.

Kommentarer: