– fordi tiden kræver et MODSPIL

23. Feb 2008

FOSDEM: EFF og nye trusler mod retssikkerhed og privatliv

 
Erik Josefsson, EFF at FOSDEM
Et aspekt af FOSDEM er de såkaldte "lightning talks", hvor en taler kan få lov til at tale i femten minutter, hverken mere eller mindre.

Den første af disse "lightning talks" blev givet af Erik Josefsson fra borgerretsgruppen Electronic Frontier Foundation (Europa-afdelingen), der kort ridsede op, hvad der er grund til at bekymre sig over på europæisk niveau de kommende år:
  • Datalagringsdirektivet, der i Danmark har givet os logningsbekendtgørelsen eller "overvågningsloven", vender bevisbyrden om, så alle i princippet skal bevise deres uskyld - alle er nu skyldige nok til at få deres personlige data og færden overvåget
  • Passenger Name Record eller PNR er et nyt initiativ fra EU, der vil skabe et centralt register over alle borgeres rejsevaner, i første omgang kun over flyrejser. Hvert land skal oprette en særlig myndighed, en såkaldt "Passenger Information Unit" eller PIU, der skal opbevare oplysninger om den enkelte borgers rejser og kunne udlevere dem til andre myndigheder og instanser på begæring. Blandt de oplysninger, der skal gemmes, er bl.a. tilhørsforhold til foreninger, herunder fagforeninger ...
  • Det såkaldte IPRED2-direktiv vil kriminalisere overtrædelser af ophavsretsloven; det vil sige, at hvor det idag er muligt at lægge sag an, hvis nogen bryder en ophavsret (og f.eks. downloader en sang via fildeling, eller lægger et billede på nettet uden at få lov), vil det fremover blive en overtrædelse af straffeloven, som politiet skal tage sig af og man i princippet kunne komme i fængsel for.
Disse nye EU-initiativer repræsenterer alle ganske vidtgående trusler mod den enkelte brugers retssikkerhed, og Erik Josefsson talte også om, hvad det er muligt for borgere og organisationer at påvirke processen og måske forhindre de værste excesser - herom utvivlsomt mere senere.

Kommentarer: