– fordi tiden kræver et MODSPIL

28. Feb 2008

FOSDEM: Kill software patents

 

Benjamin Henrion fra FFII præsenterer den nye kampagne Kill Software Patents med foredragsholder Pieter Hintjens ude til venstre.

En af de første keynotes på årets FOSDEM var en status over softwarepatenter i EU ved Pieter Hintjens, tidligere formand for FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure).

Til læsere, der ikke er helt klar over, hvad softwarepatenter er, og hvad problemet er med dem, vil jeg kort bemærke, at softwarepatenter repræsenterer en mulighed for at tage patent på ideer; og mere end det, de repræsenterer en mulighed for at tage patent på ideer, der er aldeles trivielle. Til gengæld er de meget, meget dyre at få og vedligeholde, i størrelsesordenen én million euro pr. stk. for et europæisk softwarepatent. I en verden med softwarepatenter ville det derfor være praktisk talt umuligt overhovedet at lave software for alle andre end de store koncerner - "de store" ville sidde tungt på patenter, der effektivt ville holde alle andre ude.

Hvis man har brug for yderligere belysning af emnet kan jeg anbefale Hintjens begynte med at gøre opmærksom på, at softwarepatenter af ovennævnte grunde i dag ikke er tilladt i EU, ligesom de heller ikke er det i de fleste medlemslande, herunder Danmark.

Dette har dog ikke forhindret den europæiske patentorganisation EPO i at udstede tusindvis af softwarepatenter, som dog aldrig eller sjældent håndhæves, fordi de formentlig ville blive underkendt ved en domstol.

Der er nu imidlertid planer om at flytte EPOs aktiviteter ind under EU i form af den såkaldte European Patent Litigation Agreement (EPLA), som i givet fald ganske enkelt vil overtage alle EPOs patenter og begynde at håndhæve dem, og det ganske uanset, om de nuværende regler forbyder patentering af software.

Denne overførsel fra EPO til EPLA vil man foretage administrativt, så man pludselig og ad bagvejen vil have fået indført software-patenter i EU, uden demokratisk proces, uden debat og uden deltagelse af kontrol-institutioner som f.eks. Europa-parlamentet. (Læs mere om baggrunden på FFIIs EPLA-side, hvis det har interesse).

Hintjens gjorde videre opmærksom på, at patenter er en af de største hæmsko og den største kilde til retssager i den amerikanske softwarebranche - der er kostbare retssager om patenter hele tiden, hvilket fører til et stort spild af tid og penge.

Den bedste strategi for at undgå softwarepatenter i Europa var måske derfor at forhale processen nogle år, så USA kan nå at tage initiativ til at ændre deres egen lovgivning, så det forhåbentlig kan blive endnu mere klart, end det er i dag, at patenterne ganske enkelt er ved at sabotere den amerikanske softwareindustri.

Omvendt bliver fri/open source software vigtigere og vigtigere dag for dag - det stormer frem i en grad, som de fleste ikke ville have troet for blot få år siden. Dette vil sige, at en stor virksomhed som Microsoft må se sit monopol truet - det er i dag muligt at finde gratis styresystemer og kontorprogrammer, der virker lige så godt som eller bedre end deres egne produkter, og de gratis alternativer bliver dag for dag mere udbredt.

Patenter bliver derfor så at sige Microsofts sidste bastion: Microsoft har i dag over 90% af markedet, men kan ikke blive ved med at fastholde det; de kan ikke holde konkurrenterne ude, de kan ikke konkurrere på pris og kun delvist på kvalitet, men ... hvis de nu kunne tage patent på alle de mest almindelige funktioner i f.eks. et tekstbehandlingsprogram, kunne de få et de facto monopol, fordi de kunne tage så høje priser for at lade andre bruge deres patenter, at al konkurrence reel ville være umulig.

Det er derfor ikke overraskende, at netop Microsoft er et af de firmaer, der kæmper allerhårdest for at softwarepatenter skal indføres og håndhæves.

Hintjens mente ikke, at patenter nogensinde har været til stor nytte: Patenter blev til, før man for alvor begyndte at forholde sig empirisk til verden og "emerged from the brains of people who don't understand economics".

Patenter er reelt protektionisme, mener Hintjens, og protektionisme skaber ikke fornyelse. I patentsystemet er en "opfinder" ikke en ingeniør men en patentadvokat, og en "opfindelse" er ikke en ting, der virker og kan bruges til et bestemt formål, men en patentansøgning.

Ideen er, at det faktiske produkt kan bruges til noget, mens opfindelsen (papiret) ikke kan - den tjener kun til at forhindre andre i at lave noget og hører rettelig hjemme i papirkurven.

IT-politisk er der videre al mulig grund til at være opmærksom på, at EUs og dermed alle medlemslandenes IT-infrastruktur bestemmes NU af de regler, der fastsættes i Bruxelles, dvs. af EUs institutioner stærkt påvirket af lobby-arbejde.

Hintjens benyttede derfor lejligheden til sammen med Benjamin Henrion (også fra FFII) at lancere den nye kampagne www.killsoftwarepatents.com for at slå fast, at det er nu, der er brug for at gøre det af med ideen om softwarepatenter én gang for alle, hvis ikke de skal ende med at gøre det ganske umuligt at lave software de næste mange år fremover (og omkring det tidspunkt begyndte folk så at klappe, og foredraget var forbi).

Se også:

agger, Thu 28 Feb, :07:42: /itpolitik] - kommentar(er) - link

Kommentarer: