– fordi tiden kræver et MODSPIL

21. Jan 2014

FSFE-møde 20. februar: Softwarepatenter og EUs patentdomstol

 
 

FSFE Fellowship Logo

Tid og sted: Open Space Aarhus, Katrinebjergvej 105, Århus N, kl. 19.00-21.00

Dagsorden

  • Goddag og velkommen - kort introduktion til FSFE for nye deltagere (10 minutter)
  • Oplæg: EU-patentdomstolen - folkeafstemning og softwarepatenter (20 minutter)

  • Spørgsmål og diskussion (10 minutter)
  • Status for Århus-kampagnen for nej til softwarepatenter og patentdomstolen + fortsat diskussion (20 minutter)
  • Pause (10 minutter)
  • LibreOffice konference/hackfest (kort status)

  • Arbejde med nyt website, der skal demonstrere fordelene ved fri software (20 minutter)
  • Eventuelt + planlægning af næste møde (20 minutter)

Formålet med disse møder er at styrke erfaringsdelingen og skabe netværk blandt folk, der arbejder med fri software.

FSFE (Free Software Foundation Europe) arbejder for at udbrede fri software, og det er også et hovedformål for arbejdet i FSFE Århus. Man behøver ikke at være medlem af FSFE for at deltage.

På møderne tager bi udgangspunkt i deltagernes erfaringer med fri software i det daglige arbejde - og de problemer, vi måtte støde på i den forbindelse. Det er altså både en politisk arbejdsgruppe og en faglig/teknisk "erfa-gruppe" for folk med interesse for fri software.

Til dette møde vil vi især tale om EUs patentdomstol og om risikoen for, at der indføres softwarepatenter ad bagvejen.

Derefter vil vi fortsætte arbejdet med at lave en ny hjemmeside til opensource.dk.

Vel mødt til alle interesserede i Open Space Aarhus torsdag den 20. februar kl. 19!

Links

Kommentarer: