– fordi tiden kræver et MODSPIL

03. Aug 2005

Go Open Source!

 
Som vi har vist alle har hørt, er det offentlige i forbindelse med indkøb af nye EDB-programmer ofte endt med at købe alt for dyre, meget forsinkede og i sidste ende utilstrækkelige systemer (f.eks. AFs herostratisk berømte Amanda-system). Systemer, som endda skræddersys til netop den ene myndighed, der skal bruge dem, og derfor ikke kan genanvendes - hverken af andre "væsner" eller af samme slags organisationer i andre lande.

Et oplagt spørgsmål er i mine øjne: Hvorfor ikke i stedet tage initiativet til at producere sådanne systemer som Open Source-projekter?

Et Open Source-projekt initieres ofte ved, at nogen har brug for et sådant system og ansætter nogen til at udvikle det - samtidig med, at de forsøger at gøre andre med tilsvarende behov andre steder i verden opmærksom på, at man altså har dette system, som de er velkomne til at downloade, rette i og arbejde videre på.

Finder ideen genklang ude i verden, opstår gerne en hel gruppe af brugere og udviklere, der - uden egentlige udgifter for projektets igangsætter - kommer med forslag, hjælper hinanden med problemer og måske endda retter fejl og tilføjer ny funktionalitet, som projektets bestyrer kan vælge at tage med i den næste version.

En myndighed - det kunne være amternes hospitalsvæsen, Horsens skolevæsen eller noget helt fjerde - ville i givet fald blot skulle hyre et ekstern firma til at styre projektet og ansætte programmører.

Ender systemet med at blive brugt ude i den vide verden, vil den pågældende danske myndighed have givet et vigtigt bidrag i form af et program, som kan bruges gratis eller billigt overalt i verden - f.eks. i 3. verdenslande, som hverken har råd til at købe dyr proprietær software eller selv at udvikle det.

Og ender det med kun at blive brugt af dem, der har bestilt og betalt det, er der ingen grund til, at det skulle blive dyrere end ellers - tværtimod, eftersom Open Source-processen sikrer brugerne langt mere kontrol med udviklingsprocessen og projektets retning.

Inspirationen til dette forslag har jeg fået fra et interview med Mark Shuttleworth, en sydafrikansk entrepenør og stifter af The Shuttleworth Foundation, som bl.a. financierer den sydafrikanske NGO Go Open Source - et projekt, som skal sikre sydafrikanske børn en bedre uddannelse i skoler med tæt på ingen ressourcer overhovedet ved at udvikle skræddersyede administrations- og undervisningsværktøjer som open source.

Shuttleworth siger bl.a.:
There are so many wonderful things that open source could achieve in the world if we could draw talent to less sexy projects.

For example, I've been funding work on SchoolTool for two years now, and we're only JUST starting to see a community forming around it. I think the answer is that open source depends on having some core working product to work with in the first place -- it's very difficult to sustain a community unless the tool is already in widespread production use.

To get from the concept to that point requires either an individual with the skills and passion and energy and time to build it, singlehandedly, or funding from philanthropy or commercial interests.

Another thing I'd like to see are open source administration systems for government -- local councils all around the world have the same problems, they should be using the same tools and sharing them freely. Then Kinshasa and Paris could both benefit from open source. But YOU try motivate someone to hack on a sewerage management system in their spare time.
En spørger gør i samme interview opmærksom på, at
There is a pressing need for open source information systems for AIDS treatment and also health system management. The existing proprietary solutions are expensive, not suitable, not customizable, and don't build local capacity
Igen: Hvorfor kunne danske myndigheder ikke gå foran, dels ved at se, hvad der eksisterer af fri software inden for det område, de har brug for, før de investerer - og dels ved selv at initiere open source-projekter frem for at indlade sig i dårligt styrede, skræddersyede og proprietære projekter, som gang på gang er endt i skandaler?

En elektronisk patientjournal - eller et kloakstyringssystem - der virker og kan bruges over hele verden, kunne hurtigt blive mere værd end nok så megen ulandshjælp.

Kommentarer: