– fordi tiden kræver et MODSPIL

08. May 2014

Hvad er teknoshamanisme?

 

Nedenstående er mine noter til aftenens snak om teknoshamanisme og den netop overståede festival til de fremmødte til vores månedlige møde i Free Software Foundation Europe:

Hvad er teknoshamanisme?

Shamanisme handler om

 1. Overleveret viden, kontakt til vore kulturelle og historiske rødder (kan gå tusinder af år tilbage)
 2. Leve i pagt med naturen, samleve med den frem for at udnytte eller ødelægge den (amerindisk perspektivisme, Viveiros de Castro)
 3. Opnå viden om verden og os selv gennem ændrede bevidsthedstilstande

Teknoshamanisme:
 • Indførelse af moderne teknologi i shamanismen
 • Anerkendelse af moderne teknologi som shamanisme, videnskab og teknologi som et særtilfælde af magien
 • Udforskning af shamanisme og magi som selvstændige teknologier
Note: ALLE bruger ny teknologi i dag. Bortset fra evt. 100% uopdagede stammer er al shamanisme derfor strengt taget teknoshamanisme.

Politiske aspekter:
 • Fremme af kulturel, biologisk og spirituel mangfoldighed
 • Anerkendelse af alle menneskers egenart og verdener
 • Skabe uafhængige samfund, som kan leve med deres egen kultur (quilomboer, indianere og andre indfødte, neo-nomadiske urbane samfund)
 • Permakultur
Forbindelse til fri software:
 • Samarbejde med alle bevægelser, der støtter samliv mellem frie mennesker
 • DIY - fuck regering og myndigheder, vi gør det selv
Konkret, til festivalen:
 • Samarbejde med Pataxó-indianerne og deres pajé/shaman
 • Kunst, teater, events
 • Workshops, hacklab
 • Workshops for skolebørn hos pataxóerne
 • Deltagelse i bryllup hos pataxóerne
 • Permakultur
I praksis:
 • In the end blev der ikke så meget konkret hacking og permakultur.
 • MEN der blev knyttet vigtige kontakter, utallige projekter er søsat, og pataxóerne fik gennem vores tilstedeværelse et vigtigt tilsagn om støtte i kampen for deres jord
 • Jeg deltog før afrejsen sammen med permakultur-aktivisterne Jony og Jürgen i et møde med pataxóerne i Aldeia Pará om at skabe dem en agrofloresta, en økologisk, frugtgivende regnskov
 • Festivalen fungerede i praksis som et gigantisk mind merge, hvor folk mødte hinanden og knyttede kontakter på kryds og tværs.


Se også:
 • Seminal thoughts for a possible technoshamanism, teoretisk baggrund ved Fabi Borges.
 • Billeder fra festivalen
 • Tecnoxamanismo

  Kommentarer: