– fordi tiden kræver et MODSPIL

12. Oct 2005

Internet er yt!

 
Netsukuku
Eller rettere sagt, det kan nu ifølge den italienske hackergruppe FreakNet erstattes af Netsukuku, en helt ny netværks- og adresseringsprotokol.

Netsukuku udmærker sig ved i modsætning til Internet ikke at behøve centrale navneservere eller routere - hele nettet er point-to-point. For kendere af OSI/ISO-modellen for netværkskommunikation kan vi sige, at det drejer sig om en erstatning af transportlaget i TCP/IP.

For alle andre kan vi sige, at Netsukuku er fundamentalt decentralt opbygget (nedefra-og-op), at netværkets struktur repræsenteres som en fraktal og derfor fylder meget lidt i hver enkelt computer, og at al datakommunikation er anonym og umulig at spore.

Da det er et helt nyt net - og derfor ikke kompatibelt med eksisterende LAN eller Internet - kræver det, at de computere, der indgår i nettet, forbindes FYSISK.

Hvis man forestiller sig en storby, ville dette heller ikke være svært at opnå: Hvis man opstiller et trådløst netværk, er alle computere med et trådløst netkort allerede "på".

Med blot et par enkelte antenner i hvert kvarter, kunne hver storby hurtigt være udstyret med et trådløst, anarkistisk, alternativt netværk - som var styret af hver enkelt bruger, ikke af nogen centrale autoriteter eller myndigheder ...

Før vi kaster nu os ud i de store vilde armbevægelser eller investeringer, skal man være klar over nogle begrænsninger:
  • Netsukuku kører pt. kun på Linux (men kan ifølge dets ophavsmænd let porteres)
  • Netsukuku er ikke kompatibelt med Internet, og der er ikke pt. implementeret en "tunnel" til Internettet. Hjemmesider, der sættes op i et Netsukuku-net, kan derfor ikke ses fra Internettet (og vice versa).
  • Netsukuku kræver, fordi det er et helt nyt netværk og ikke en overbygning på f.eks. Internettet, en separat fysisk forbindelse mellem de indgående computere.
  • Netsukuku er helt nyt (frigivet 6. oktober), og jeg kan stadig ikke rigtig finde svar på spørgsmål som "hvordan skalerer det", og "hvor mange bruger egentlig det her" (eller blot: "Virker det monstro overhovedet").
Men det er alt sammen blot en konsekvens af, at såvel idé som teknologi er aldeles ny. Så prøv selv at læse dokumentationen og få svar på dine spørgsmål - og tænk, som sagt, på fordelene ved at fuldstændig brugerstyret og anarkistisk organiseret og helt og grundlæggende anonymt alternativ til Internet ...

Og alt dette, fordi jeg studsede over en notits i Politiken, der påstår, at "IP-telefoni er slaraffenland for terrorister". Overvågning eller ikke overvågning gør ingen forskel for terrorister - men det gør en kolossal forskel for almindelige borgeres retssikkerhed.

Kryptering og IP-telefoni synes at være én mulig løsning på vores voksende Big Brother-problem - Netsukuku en anden, ikke mindre spændende.

Kommentarer: