– fordi tiden kræver et MODSPIL

05. Jan 2007

Lawrence Lessig om fri kultur og ophavsret i en elektronisk verden

 


I denne video taler Lawrence Lessig om de elektroniske mediers og computernes betydning for ophavsretten, ikke mindst i forbindelse med, at alle og enhver nu ved hjælp af gratis værktøjer og meget billige computere kan "remixe" musik, film og billeder til noget helt nyt - hvilket er forbudt efter de nugældende regler om ophavsret, ligesom elektronisk fordeling af musik og film over P2P-netværk også ofte er det.

Underholdningsindustriens modtræk til udviklingen er krav om mere og mere drakoniske straffe for overtrædelse af ophavsretten (jfr. den amerikanske musikindustris absurde krav om en erstatning på 150.000 kroner pr. download fra den russiske hjemmeside allofmp3.com) og udvikling af en principielt fejlbehæftet teknologi kaldet "kopibeskyttelse" eller DRM.

Lessig indleder sit foredrag med en række slående eksempler på "remix" af musik og film, forklarer, hvorfor industriens insisteren på den gammeldags ophavsret i sidste ende vil stække vore frihedsrettigheder, fordi den nemme elektroniske kopiering ellers umuligt lader sig opdage eller forhindre.

Som modtræk til denne "gammelkommunistiske" tilgang foreslår Lessig et system af såkaldt "frie licenser" som f.eks. Creative Commons-licenser, som kan benyttes af en ny generation af musikere og forfattere, der bruger nettets mulighed for gratis kopiering af deres værker til at gøre sig selv mere kendte.

Efter foredraget indleder Lessig en diskussion med tekstforfatter i Grateful Dead og aktivist for fri kultur John Perry Barlow, der taler for civil ulydighed mod dé regler om ophavsret og dén kopibeskyttelse, der forbyder os at remixe film og musik eller lade en ven lægge en sang ind på sin iPod:
If you wanna share something - share it. If you wanna use something - use it. Try to do so ethically in the sense of don't take things without attribution.[...] Pay no attention to these people when it comes to being creative. Go ahead and do the stuff that Larry showed in the beginning of his talks and do lot of it. And every time they put a lock on - break it. And every time they pass a new law - break that.
Lessig taler imod en sådan strategi, som han opfatter som kontraproduktiv - men mener til gengæld, at de næste fem år er aldeles afgørende i en kamp, som vil være afgørende for såvel borgerrettigheder som kunstnerisk ytringsfrihed, og at fri/Open Source software vil have en vigtig rolle at spille i denne kamp.

Link til Lessigs foredrag - hvis du ikke har tid til at se det hele, så se i det mindste de første minutter med hans ubetalelige eksempler på remixes ...
Lessig om kampen for fri kultur
Via Boing Boing.

Kommentarer: