– fordi tiden kræver et MODSPIL

18. Nov 2007

Nej til overvågning

 
Der har været megen debat om EUs nye af Danmark implementerede "logningsdirektiv" – Wolf skrev forleden om, hvordan du kan undgå overvågningen af, hvilke hjemmesider, du besøger, og hvem, du kommunikerer med, ved at bruge det gratis program tor.

Men hvad er det egentlig for nogle oplysninger, der gemmes, når vi taler i telefon eller surfer på nettet?

For at besvare dette kaster vi et blik på selve overvågningsloven, hvor vi læser:

§ 4. En udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal registrere følgende oplysninger om fastnet- og mobiltelefoni samt SMS-, EMS- og MMS-kommunikation:

 1. opkaldende nummer (A-nummer) samt navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger,
 2. opkaldte nummer (B-nummer) samt navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger,
 3. ændring af opkaldte nummer (C-nummer) samt navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger,
 4. kvittering for modtagelse af meddelelser,
 5. identiteten på det benyttede kommunikationsudstyr (IMSI- og IMEI-numre),
 6. den eller de celler en mobiltelefon er forbundet til ved kommunikationens start og afslutning, samt de tilhørende masters præcise geografiske eller fysiske placering på tidspunktet for kommunikationen,
 7. tidspunktet for kommunikationens start og afslutning og
 8. tidspunktet for første aktivering af anonyme tjenester (taletidskort).

§ 5. En udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal registrere følgende oplysninger om en internet-sessions initierende og afsluttende pakke:

 1. afsendende internetprotokol-adresse,
 2. modtagende internetprotokol-adresse,
 3. transportprotokol,
 4. afsendende portnummer,
 5. modtagende portnummer og
 6. tidspunktet for kommunikationens start og afslutning.
Der registreres altså for alle telefonsamtaler, hvem der ringes til (navn og adresse), hvem der ringer op (navn og adresse), maste/celle-information for mobiltelefoner samt naturligvis dato og tidspunkt.

Og tilsvarende for Internettrafik: Der gemmes oplysninger om alle sesioner, d.v.s alle hjemmesidebesøg, alle afsendte emails, al chat, osv.

Hvad der registreres er altså - for alle borgere - hvem, hvad, hvor, hvornår for al elektronisk kommunikation.

Hvad der ikke registreres er (i det mindste) indholdet af denne kommunikation.

Men hvad med e-mail?

E-mail vil ikke umiddelbart blive fanget af ovenstående, da IP-adresse, portnummer osv. ikke er nok til at identificere hverken afsendende eller modtagende e-mail-adresse, hvorfor loven i §6 også specificerer:
Udover de i § 5 nævnte oplysninger skal en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere registrere følgende oplysninger om egne e-mail-tjenester:

 1. afsendende e-mail-adresse og
 2. modtagende e-mail-adresse.
Denne registrering er imidlertid hullet som en si: Når jeg f.eks. modtager e-mails, bliver de ikke registreret som sådan, eftersom min "udbyder af internet-tjenester" i denne sammenhæng er en mailserver i USA, som ikke er omfattet af logningsbekendtgørelsen.

Bruger man omvendt en krypteret webmail som f.eks. Gmail, kan de danske myndigheder heller ikke se andet, end at der er nogen, der bruger tjenesten.

Derimod beskytter kryptering af mail ikke direkte mod konsekvenserne af logningsbekendtgørelsen, eftersom kommunikationens indhold ikke registreres.

I øvrigt kan man også undgå konsekvenserne af logningsbekendtgørelsen ved at bruge en computer på biblioteket, eller i en mindre antenneforening - de er nemlig undtaget: "Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for andelsforeninger, ejerforeninger, antenneforeninger og lignende foreninger eller sammenslutninger heraf, der inden for foreningen eller sammenslutningen udbyder elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til færre end 100 enheder."

Men disse huller rejser ærligt talt alvorlige spørgsmål: Hvordan kan man forsvare at registrere så følsomme oplysninger som hvem, folk ringer til, hvorfra og hvornår - om alle danske statsborgere, når det samtidig er meget, meget let for de terrorister, man angiveligt er "nødt" til at indføre loven for at fange, så let kan undgå dens konsekvenser?

Ja, jeg spørger bare ... Overvågningsloven er en gang totalitært jask og bør straks tilbagekaldes - i mellemtiden bør den omgås så meget og flittigt som muligt!

Link til IT-politisk forenings side om overvågningsloven.

Kommentarer: