– fordi tiden kræver et MODSPIL

01. Nov 2007

Ny Alliance flopper på IT-politikken

 
Naser Khaders parti Ny Alliance er gang på gang blevet beskyldt for ikke at mene noget om noget, dvs. for at mangle en politik på en række afgørende områder.

Vel, de har nu en IT-politik, som man kan læse om på Computerworlds hjemmeside.

Retfærdigvis skal det siges, at denne IT-politik rummer ét positivt element, nemlig en kritik af den nye logningsbekendtgørelse - og selv den er alt for vag:
Partiet [fastslår], at politiet skal have lov til at logge oplysninger, men at man som borger bør have krav på tre ting.

Borgerne skal nemlig have lov til at præcist at vide, hvilke oplysninger, der bliver logget, hvem der har adgang til oplysninger samt hvornår der bliver trukket oplysninger.
Altså ingen kritik af selve den meget omfattende og dyre logning af al trafik på inter- og mobilnetttet - blot en pligt til at oplyse borgeren om, at oplysningerne er blevet brugt. Et fremskridt, men vi havde alligevel hellere set en undsigelse af selve indsamlingen af alle disse data samt et krav om, at elektronisk overvågning kun kan foregå med en dommerkendelse.

Ser man på resten af programmet, tegner der sig et noget andet billede. Hvad der først og fremmest springer i øjnene er dette: Er det virkelig muligt i 2007 at fremlægge et IT-politisk program, der ikke med ét eneste ord nævner ordene "fri software", "åbne standarder" eller "Open Source"?

Disse spørgsmål er brandvarme i disse år, hvor specielt spørgsmålet om (mangelen på) åbne standarder betyder, at en meget stor del af IT-infrastrukturen beherskes af meget få private firmaer, der ikke har noget ansvar for, at data f.eks. kan læses også om 50 år.

Hvis det offentliges IT-infrastruktur på den anden side ikke baseres på fri software, betyder det, at hverken politikere eller borgere har nogen ret til at vide, hvordan de anvendte programmer egentlig virker, eller om det f.eks. har indbygget bagdøre, der kan udspionere borgere eller myndigheder, ligesom de pågældende myndigheder er prisgivne eller risikerer at betale meget høje opgraderingsafgifter, den dag, hvor producenten ønsker at lade et givet produkt udgå.

Er det altså i 2007 muligt for et seriøst parti at have en IT-politik, der ikke tager stilling til disse ting og ikke presser på for indførelse af Open Source og åbne standarder, overalt hvor det kan lade sig gøre?

Åbenbart, men det bekræfter i hvert fald det billede af Ny Alliance som de store firmaers (og bestemt ikke borgernes) parti, som partiets skatteprofil og betydelige støtte i erhvervslivet allerede lægger op til.

Rent IT-politisk er Ny Alliance ikke noget for tilhængere af et frit og åbent samfund.

Om patientjournaler hedder det, at
Der skal indføres en elektronisk patientjournal. Der skal være én journal for hver dansker. Og den skal indføres nu.
Og det lyder da sådan meget godt. Eller hvad?

Et omfattende IT-system for sundhedsvæsnet - som f.eks. open source-systemet OpenVistA, verdens vel nok mest fuldstændige og avancerede patientjournalsystem - består af hundredevis af forskellige programmer, der sørger for alle detaljer af sundhedsadministrationen, såsom journaler, diagnosticering, medicinering, logistik, osv. - indførelsen af sådanne systemer er en meget omfattende manøvre, hvor mange ting skal lykkes.

Om man så i sidste ende vil ende med noget, der ligner "én journal pr. dansker", er et teknisk spørgsmål, der først kan afgøres i det øjeblik, man ved, hvordan man har tænkt sig at implementere hvilket system.

Som valgløfte er det ren og skær varm luft, og det havde tjent partiets faglige ære vel, om udtrykket "én journal pr. dansker" helt havde manglet - nogen oplysende eller praktisk værdi har det ikke.

Om innovation og tilskyndelse til innovation hedder det:
Alt for mange opfindelser tabes på gulvet, fordi kreative danskere ikke har midlerne og muligheder for at kommercialisere dem. Staten skal etablere en opfinderfond, som kan hjælpe innovative danskere i gang med at få deres ideer beskyttet og realiseret. Danmark har ikke råd til at miste en eneste god idé.
Vel, fremme af danske opfindelser går vi vel alle sammen ind for. Men hvad har en så generel teknologipolitisk målsætning at gøre i en IT-politik?

Svaret skal, så vidt jeg lige kan se, findes i ønsket om at "hjælpe innovative danskere i gang med at få deres ideer beskyttet og realiseret ..."

Partiets talsmænd er velkomne til at korrigere, men jeg kan ikke læse det anderledes, end at Ny Alliance har tænkt sig at arbejde for indførelse af software-patenter.

Jeg har tidligere forklaret, hvorfor software-patenter er skadelige og langt fra at yde nogen som helst beskyttelse af opfindelser kommer til at fungere som redskab for store, monopollignende koncerner (som Microsoft eller Malou Aamunds arbejdsgiver IBM) til at holde små konkurrenter ude fra markedet.

En opsummering af Ny Alliances IT-politik kunne derfor lyde: En helt utilstrækkelig kritik af logningsbekendtgørelsen, ingen vægt på fri/Open Source-software, ingen vægt på åbne standarder, ingen forståelse af den meget komplekse problematik omkring patientjournaler ... og en i bedste fald ambivalent holdning til softwarepatenter.

Og mere substans er der ikke i programmet - resten er varm luft, politiske feel good-erklæringer og gode hensigter.

Så tillad mig at gentage: Hvis du går ind for et frit og åbent samfund, hvor borgeren har mulighed for at kigge det offentlige i kortene, er Ny Alliance ikke noget for dig.

I hvert fald ikke rent IT-politisk.

Kommentarer: