– fordi tiden kræver et MODSPIL

05. Nov 2007

Partierne om IT-politik: De radikale

 
Jeg har sendt mine 5 spørgsmål om IT-politik til IT-ordførerne for en række opstillingsberettigede partier.

De står indtil videre ikke ligefrem i kø for at svare, men jeg har tidligere bragt Enhedslistens Per Clausens svar, og de radikales Morten Helveg Petersen føjer sig nu til samlingen:

Modspil.dk: (mine 5 spørgsmål).

Morten Helveg Petersen, de radikale: Jeg er "bagmand" bag B103 om åbne standarder. Du finder forslaget på Folketingets hjemmeside. Håber det rækker.

Kommentar: Det nævnte forslag handler kun om åbne standarder og berører slet ikke spørgsmålet om fri software eller Open Source. Forslaget indskærper, at al software i det offentlige bør baseres på åbne standarder, eftersom det vil fremme konkurrencen (læs: lade andre end Microsoft komme til) og give adgang til billigere software.

Motivationen er dermed kun økonomisk, ikke politisk eller forvaltningsmæssig, hvilket er helt på linje med et tidligere indlæg fra Computerworld fra Helvegs hånd:

Software bør baseres på åbne standarder, for så kan vi få det billigere.

Men det er ikke hovedargumentet for åbne standarder. Hovedargumentet for åbne standarder er, at hvis det offentlige gemmer sine dokumenter i et format, der er specificeret af en åben standard, vil man altid kunne skrive et program, der kan læse dem.

I modsat fald er man 100% prisgivet det private firma, der har skabt formatet og den software, der kan læse det. Dokumenter baseret på proprietære formater og programmer er ikke kun et økonomisk, men et demokratisk og også et logistisk problem.

Og de øvrige IT-politiske emner, mine spørgsmål berører?
  • Fri/Open source software og argumenterne for det?
  • De særlige problemer ved at basere netop patientjournaler på ikke-fri software?
  • Eksperimenter med GNU/Linux og anden Open Source i undervisningen og den offentlige forvaltning?
  • Pres på KMD for overhovedet at gøre sådanne eksperimenter mulige for kommunerne?
Om alt dette har de radikales IT-ordfører intet at sige, hverken her som svar på mine spørgsmål, på sin egen hjemmeside eller på de radikales hjemmeside.

I en tid, hvor disse spørgsmål er så varme, som de er, er dette ganske enkelt ikke godt nok og boder ilde for en fremtid, hvor de radikale har indflydelse på IT-politikken.

Hvis man ønsker, at Danmark skal være med på den forkant af IT-udviklingen, der peger mere og mere i retning af fri/Open Source software og hermed være med til at sikre IT-infrastrukturens åbenhed og hermed vore egne borgerrettigheder, skal man desværre ikke stemme på de radikale.

Eller, som vi har set, på Ny Alliance.

Jeg håber, nogle af de øvrige partiers IT-ordførere vil vende tilbage og give mig grund til at anbefale andre end Per Clausen fra Enhedslisten.

Kommentarer: