– fordi tiden kræver et MODSPIL

07. Nov 2005

Patientjournaler og Open Source - kunne vi have gjort det bedre?

 
Jeg har i et tidligere indlæg omtalt skandalen omkring sygehusenes patientjournaler som et typisk symptom på, at det offentlige Danmark ikke har fokus på Open Source og åbne standarder: Hvis man fra starten havde stræbt efter åbne standarder og genbrug af hinandens arbejde, ville man have stræbt efter at udvikle udviklet systemer, der kunne snakke sammen, i stedet for, at hvert amt køber hvert sit helt specielle system fra hver sin kommercielle leverandør.

I den forbindelse nævnte jeg også, at man, om man havde haft et sådant fokus, formentlig var faldet over programmet VistA, som er udviklet af den amerikanske Veterans Health Administration (VHA), der med sine over 20 millioner patienter er USAs største sundhedsvæsen.

VistA er nemlig - udover at være det formentlig mest omfattende og mest avancerede system af sin art i verden - fri software i den forstand, at hele systemet frit kan downloades, bruges, ændres og genbruges, ganske som man måtte ønske det.

VistA er også meget mere end et patientjournalsystem - det er en integreret pakke af programmer, der omfatter patientjournaler, økonomistyring, kommunikation, stregkodebaseret styring og kontrol af den enkelte patients medicin, og meget, meget mere.

At systemet er gratis er ikke ensbetydende med, at det ville være gratis for Danmark at indføre det, men det betyder, at der ikke ville være de udgifter til at udvikle det hele fra bunden, som amterne har med de nuværende patientjournalsystemer.

Vi vil behandle VistA og dets anvendelsesområde og arkitektur i større detalje i et fremtidigt indlæg.

Her og nu vil vi hellere koncentrere os om at finde svar på dette spørgsmål: Kunne vi her i Danmark med fordel have brugt VistA fra starten? Kan dette system overhovedet anvendes som patientjournalsystem for et helt lands sundhedsvæsen?

For at afklare dette spørgsmål har modspil.dk rettet henvendelse til Joseph Dal Molin, international ekspert i sundheds-IT og medlem af bestyrelsen for WorldVistA, en non-profit-forening, der har til formål at gøre sundheds- og hospitals-IT billigere og mere tilgængeligt over hele verden.

Kan du forklare noget om din baggrund for at udtale dig om patientjournaler og sundheds-IT f.eks. i forbindelse med de danske patientjournalsystemer?
Jeg er medlem af bestyrelsen for WorldVistA, hvor jeg er ansvarlig for internationalt samarbejde. Jeg har arbejdet med sundheds-IT siden 1988, bor og arbejder i Canada,men er borger i både Canada og EU, eftersom min familie kommer fra Italien. Jeg er særdeles godt bekendt med, hvordan et sundhedsvæsen som det danske fungerer.
Kunne VistA bruges som patientjournalsystem for et helt land, eller som udgangspunkt for et sådant? Og ville det også kunne omfatte de praktiserende læger?
VistA ville sagtens kunne bruges som patientjournalsystem for et helt land. VHA bruger det til at administrere 25 millioner patienter, hvilket vist er fem gange Danmarks befolkning.

Vista-Office-projektet søger at udvide anvendelsen af VistA til også at omfatte praktiserende læger, der ikke hører ind under VHA - hvilket betyder, at VistA kan bruges til at skabe et fuldstændig integreret sundhedsvæsen. Eftersom VistA er Open Source, er dette en endog meget realistisk mulighed - både med hensyn til pris og fleksibilitet.
Hvis den danske regering hypotetisk besluttede sig for at bruge VistA som udgangspunkt for et dansk patientjournalsystem, hvor lang tid ville det så tage at implementere og rulle ud i hele sundhedsvæsnet?
Det ville først og fremmest afhænge af den valgte strategi, og af hvilken grad af standardisering, der kan accepteres mellem de danske hospitaler indbyrdes. Mexico er netop ved at installere VistA i 200 hospitaler og regner med at være færdig med dette om 5 år.
Danske eksperter anslår [f.eks. Erik Bonnerup i Politiken, 25/10], at det - selv nu, hvor man har været 10 år undervejs - vil tage 15 år at udvikle og implementere et nationalt patientjournalsystem. Tror du, dette kunne gøres hurtigere og billigere med VistA?
Der er ingen som helst tvivl om, at det kunne gøres meget hurtigere og til en brøkdel af prisen. I en enkelt af jeres regioner kunne man formentlig få systemet på plads på en 2-3 år, hvis man installerer det parallelt på de forskellige sygehuse.

Alt i alt ville det nok blive en faktor ti eller mere billigere, end hvis man valgte mere "traditionelle" metoder. Især vil det være muligt at spare betydelige mængder af både tid og penge, hvis man tager udgangspunkt i en velfungerende national strategi for implementationen.
Yderligere baggrund
Man kan finde mere materiale om VistA i den amerikanske Veterans Administration her: