– fordi tiden kræver et MODSPIL

04. May 2007

Politiken og weblog.dk: Ophavsrets-dinosaurer

 
Politiken, weblog.dk og ophavsret
Politiken har, som nogen vil have opdaget, åbnet et nyt weblog-univers på adressen weblog.dk, og det ser indtil videre lovende ud - bl.a. lægger de hårdt ud med Rune Engelbreth Larsens nye blog Engelbreth, der allerede er gået igang med at give magthavernes intolerance kam til deres hår.

Men det er nu ikke det, jeg vil skrive om lige nu, men derimod en lidt skuffende, for ikke at sige chokerende gammeldags tekst nederst på siden:
Ophavsret: Ophavsretten tilhører Politiken. Netavisens artikler og informationer må ikke elektronisk kopieres eller indekseres uden tilladelse. Materialet må ikke bruges og distribueres i kommercielt øjemed.
Der er en række ting, der umiddelbart springer i øjnene i denne tekst. Ordlyden vidner som sagt om en forældet tilgang til ophavsret og om en manglende forståelse af, hvordan nye medier som blogs og Internetfora i grunden fungerer.

Lad os tage den fra en ende af:

1. Ophavsretten tilhører Politiken.

Dette er formentlig faktuelt forkert, og hvis det ikke er forkert, er det ret drakonisk: De fleste skribenter plejer ikke at frasige sig ophavsretten til det, de skriver, fordi det udgives af en avis eller i bogform, og en sådan overdragelse gælder kun, hvis det i den enkelte bloggers kontrakt med Politiken fremgår, at ophavsretten til alt, hvad de skriver på deres blog, i ét og alt overdrages til Politiken.

Dette kan ikke udelukkes, men en sådan bestemmelse er mig bekendt ret usædvanlig - det normale er, at udgiveren får eneret til at udnytte teksten, mens forfatteren beholder den egentlige ophavsret.

Det mest sandsynlige er derfor, at en rigtig formulering ville være: "Ophavsretten tilhører Politiken og den enkelte forfatter".

Men dette gælder kun for selve blog-indlæggene. Der står ikke noget i blog-universets kommentar-formularer om, at man ved at skrive en kommentar overdrager ophavsretten til kommentaren til Politiken. Ophavsretten til kommentarerne tilfalder altså ikke Politiken, men kommentarens forfatter - undtagen i de tilfælde, hvor kommentaren er anonym, og hvor den må antages ikke at være omfattet af nogen ophavsret.

2. Netavisens artikler og informationer må ikke elektronisk kopieres eller indekseres uden tilladelse.

Hvad vil det sige - "kopieres eller indekseres"? Vel, en elektronisk kopiering er, hvad en RSS-læser foretager. Hvis et blogindlæg læses i en online-tjeneste som Google Reader eller Bloglines, foretager disse tjenester en elektronisk kopi af indlægget - og det uden at spørge om lov.

Denne bestemmelse betyder altså, at det ikke er tilladt at læse Politikens blogs sådan som mange mennesker foretrækker at læse blogs, nemlig i RSS-læsere!1

Det er efter denne bestemmelse heller ikke tilladt at tilmelde Politikens blogs til en aggregator som Blogbot, der også kopierer og gemmer indlæggets RSS-udgave.

Ikke nok med det: Hvis indlæggene ikke må "indekseres", betyder det, at de ikke må gøres søgbare af søgemaskiner. Ønsker Politiken ikke, at deres indlæg dukker op i søgninger på relevante emner i f.eks. Google? Åbenbart ikke. Blog-universmæssigt er dette den sikre opskrift til at gå bagud af dansen.

3. Materialet må ikke bruges og distribueres i kommercielt øjemed.

Denne sætning er til gengæld overflødig - når vi allerede er belært om, at "ophavsretten tilhører Politiken" og at "netavisens artikler og informationer må ikke elektronisk kopieres eller indekseres uden tilladelse", har man allerede sikret sig, at materialet ikke må bruges, distribueres eller kopieres i noget som helst øjemed, kommercielt eller ikke-kommercielt, uden særskilt tilladelse.

Det er med andre ord svært at se, hvad det er, man ønsker at opnå med den sidste sætning - men nu er jeg jo heller ikke ophavsrets-sagfører.

Jamen, hvad vil jeg så foreslå i stedet?

Nuvel for det første er det klart, at ophavsretten faktisk tilhører Politiken og det enkelte indlægs forfatter, bortset fra kommentarerne, der enten ikke er omfattet af ophavsretten eller kun tilhører den enkelte kommentator.

For det andet må de i allerhøjeste grad ønske, at folk læser indlæggene via RSS-læsere og aggregatorer, og de burde også ønske, at indlæggene dukker op i søgemaskinerne.

Samtidig vil det kun give ekstra publicity til Politiken og ekstra gennemslagskraft til weblog.dk, hvis særligt udvalgte indlæg citeres og videregives, f.eks. af andre bloggere.

Endelig repræsenterer blog-universet en betydelig investering fra Politikens side, og de (og deres skribenter!) har naturligvis al mulig grund til at beskytte sig mod evt. udnyttelse fra skruppelløse konkurrenter, der måtte finde på simpelt hen at replikere indlæggene systematisk for selv at score annoncekronerne. Politiken har selvfølgelig ret til og brug for at beskytte sig mod denne type misbrug.

Hvad jeg foreslår er, med andre ord, at Politiken i stedet for en faktuelt forkert, uvenligt formuleret, selvmodsigende og teknologisk akavet ophavsretsbestemmelse vælger noget mere tidssvarende - såsom en Creative Commons Attribution-Noncommercial-No derivative works-licens, der tillader gengivelse af indlæggene andre steder - forudsat, at de ikke ændres, ikke udnyttes kommercielt og såvel Politiken som indlæggets forfatter krediteres behørigt.

Et væsentligt argument for at vælge en sådan tidssvarende ophavsretsbestemmelse er også, at netop dette faktisk synes at være, hvad man forsøger at opnå ved den nuværende, forældede formulering. Politiken, please get up to speed - Elmose, kan du ikke skubbe lidt til dem?

1):
Og så forbigår vi i høflig tavshed det faktum, at alle web-browsere gemmer en lokal kopi af de filer, de viser, på brugerens harddisk, i en såkaldt cache - hvilket også er en elektronisk kopiering uden tilladelse. Tager man bestemmelsen helt bogstaveligt, er det altså slet ikke tilladt at læse weblog.dk i nogen af de store browsere.

Kommentarer: