– fordi tiden kræver et MODSPIL

01. Jul 2005

Softwarepatenter og Minoritetspartiet

 
En bearbejdet udgave af et tidligere indlaeg om softwarepatenter er Minoritetspartiets ugebrev i denne uge.

Minoritetspartiet slutter sig hermed til det kor af kvalificerede stemmer, som i lang tid har talt mod softwarepatenter og deres absurde favorisering af de store firmaer paa de smaas bekostning.

Laes ugebrevet, og goer noget - det er nu, beslutningen om softwarepatenter i EU eller ej bliver taget begynd evt. med at klikke ind paa gauss.ffii.org (for at blive oplyst) eller noepatents.eu.org - for at se, hvad DU kan goere her og nu.

Kommentarer: