– fordi tiden kræver et MODSPIL

25. May 2014

Dagens citat: Momo

 
Om daginstitutioner:
"Vore børn er fremtidens menneskemateriale. Fremtiden bliver jetjagernes og datamaskinernes tidsalder. Vi får brug for en hær af specialister og fagfolk til at betjene alle disse maskiner. Men i stedet for at forberede vore børn til denne nye verden, tillader vi stadig, at mange af dem lader år efter år af deres kostbare tid gå til spilde med nyttesløse lege. Det er en skændsel vor vores civilisation og en forbrydelse mod den fremtidige menneskehed!" (...)

Nu blev der oprettet såkaldte "børne-depoter" i alle byens kvarterer. Det var store huse, hvor man måtte aflevere alle de børn, ingen havde tid til at tage sig af, for så at hente dem igen, når det lod sig gøre. Det blev strengt forbudt at lade børn lege på gaderne eller i parkerne eller andre steder. Hvis man alligevel stødte på et barn på disse forbudte områder, var der straks en, der bragte det til det nærmeste børne-depot. Og så måtte forældrene regne med en passende bøde. (...)

Lidt efter lidt blev børnene som små tids-sparere. De gjorde, hvad man forlangte af dem, men de kedede sig og var sure og vrangvillige. Og når de så endelig en gang imellem blev overladt til sig selv, kunne de overhovedet ikke finde på noget at tage sig til.
Fra Momo (1973, dansk udgave Sommer & Sørensen 1981), s. 165-66.

Kommentarer: