– fordi tiden kræver et MODSPIL

29. Feb 2012

Hvem åbner Koranen?

 

I 2006 udkom den semitiske filolog Ellen Wulffs nye danske oversættelse af Koranen, og herefter var vi danskere i stand til at læse Koranen og dermed stifte bekendtskab med det helligskrift, der er grundlag for én af verdens mest udbredte og omdiskuterede religioner. Det er en bog, hvis indhold der er en masse myter om. Det er derfor en meget værdifuld tjeneste, Ellen Wulff og hendes forlag Vandkunsten har gjort danskerne ved at stille en forsvarlig oversættelse til rådighed.

Der er desværre stadig et problem. Mange, der har forsøgt at læse Koranen fra ende til anden, vil give mig ret i, at det forståelsesmæssigt kan føles omtrent som at løbe med fuld kraft ind i en betonmur.

Dette skyldes ikke, at bogen som sådan er svær at læse, men at dens indhold ikke giver nogen mening afskåret fra den kulturelle og historiske kontekst, den er blevet til i. Når millioner af muslimer verden over hver dag læser i bogen eller reciterer efter hukommelsen, trækker de på en kulturel og religiøs kontekst, hvorudfra de forstår de enkelte passager. Vi vesterlændinge har ikke den baggrund og forstår derfor ingenting. Man kan komme noget af vejen ved at rekonstruere meningen med de enkelte passager ud fra sund fornuft og et elementært kendskab til historien om Muhammads liv, men bogens "underlige" struktur kan alligevel gøre læsningen ganske vanskelig.

Dette kolossale historiske og kulturelle gab betyder, at Koranen må forblive en lukket bog for mange. For langt de fleste mennesker må der en indføring til - en indføring, der faktisk ikke findes på det danske bogmarked.

Da denne tingenes tilstand gik op for mig i januar 2009, besluttede jeg selv at råde bod på denne mangel. Min første bog bliver derfor en generel introduktion til Koranen, en omhyggelig men dog letlæst indføring i den kulturelle, religiøse og historiske baggrund, bogen blev til i.

Bogen hedder Hvem åbner Koranen og udkommer meget snart på Forlaget Dike. Den er udstyret med et forord af cand. mag. og PhD i semitisk filologi og arabisk litteratur Philippe Provençal, der selv har udgivet flere bøger om klassisk arabisk og islamisk kultur.

I forordet skriver Provençal blandt andet:
En oversættelse gør det ikke alene. Når man har at gøre med tekster, som ligger langt fra læseren i tid, rum og sprog må man også have en indføring til værket. Der er passager i den bibelske tekst, der ikke er mindre uigennemtrængelige end Koranen, men fordi vi lever i en kristen kulturtradition er vi vokset op med en forklaring, ganske vist ofte konfessionel og dogmatisk, på disse passager. For den almindelige dansker gør intet af dette sig gældende for Koranens vedkommende.
Bogens forside vil blive prydet af den kalligrafi, der ledsager dette indlæg. Billedet er en levendegørelse af et af de centrale skriftsteder i den videnskabelige renæssance i de første århundreder efter Muhammad virke, nemlig Koranen 3:190: "I skabelsen af himlene og jorden og i forskellen på nat og dag er der tegn for de forstandige". Kalligrafien er udført specielt til Hvem åbner Koranen af den Beirut-baserede kalligraf Everitte Barbee.

På bogen bagside opsummeres værkets formål kort:
Bogen er en letlæst introduktion, der udstyrer læseren med forudsætningerne for at læse og forstå en af vor tids mest omdiskuterede bøger. I fire dele redegør forfatteren omhyggeligt for den historiske, religiøse og kulturelle sammenhæng, som Koranen blev til i, og præsenterer et bud på bogens ofte oversete litterære struktur.
Bogens udgangpunkt er sekulært/historisk ud fra den vestlige akademiske tradition med afstikkere til adskillige forfattere fra den islamiske verden. Den historiske baggrund præsenteres, men der tages ikke stilling til, om Koranens religiøse budskab er sandt eller falsk, og bogen vil forhåbentlig være lige relevant for dansktalende kristne, muslimer og ateister, der ønsker at vide mere om islams helligskrift. Hvem åbner Koranen kommer til at koste 225 kroner inkl. moms og vil kunne bestilles her og på forlagets hjemmeside, så snart den udkommer.

Kommentarer: