– fordi tiden kræver et MODSPIL

02. Sep 2012

Udgivelsesreception for "Hvem Åbner Koranen"

 
Carsten Agger ved reception for 'Hvem åbner Koranen'

Onsdag den 29. august holdt jeg udgivelsesreception for min nye bog Hvem åbner KoranenLøve's Bog- og VinCafé i Århus.

Det var en god dag med mange fremmødte, der havde mulighed for at købe bogen til en særligt lav receptionspris.

Jeg gav selv bogen disse ord med på vejen, før jeg læste et par kapitler op fra den:
For tre et halvt år siden besluttede jeg efter flere års vandring om den varme grød at arbejde på at realisere en gammel ambition om at blive forfatter af bøger. Det er et ønske, jeg har båret rundt på længe, i hvert fald siden før gymnasietiden.

Da handsken således var taget op, og jeg skulle til at begynde at arbejde på min første bog, præsenterede der sig et væld af mulige projekter. Det stod mig fra starten klart, at jeg gerne ville skrive både skønlitteratur og faglitteratur. Jeg planlagde omgående en serie på 22 noveller hvoraf jeg nu har færdiggjort 8, ligesom jeg gennem årene både har skrevet digte og "løse" noveller. Jeg har foreløbig færdige eller næsten færdige manuskripter til tre nye bøger, nemlig digtsamlingen "Pilbrodalen og andre digte", en bog om fri software samt de første 8 noveller, som bør udkomme samlet i ét bind. Jeg ved ikke, hvornår de kan udkomme, men jeg håber, at det kan blive i løbet af de næste par år.

Dengang i januar 2009 faldt beslutningen om at realisere mine gamle ambitioner dog sammen med en stigende irritation over det lave niveau i den almindelige debat om Koranen. Man hører ustandselig om de skrækkelige ting, der står i Koranen, men ikke meget, der tyder på, at den talende eller skrivende selv har ulejliget sig med at læse bogen.

Det stod også klart, at selv om der for nylig (dvs. i 2006) faktisk var kommet en forsvarlig, filologisk oversættelse af Koranen til dansk, er dette ikke nok for de fleste almindelige læsere. Man er nødt til at have en slags indføring, der kan forklare, hvad det er for en bog - og sådan en indføring fandtes ikke rigtig. Michael Cooks "Koranen: En meget kort introduktion" er formentlig den, der kommer nærmest - og den er virkelig meget kort og handler meget om Koranens virkningshistorie og om den arabiske Korans status og store betydning i den arabiske verden. Jeg ønskede at skrive en indføring, der sætter læseren i stand til at læse den danske oversættelse, på dansk, i Danmark.

For at kunne gøre dette læste jeg naturligvis selv Koranen fra ende til anden adskillige gange og undersøgte den tilgængelige litteratur om Muhammad, Arabiens historie og Koranens tilblivelse og struktur. I alt dette havde jeg både glæde af Ellen Wulffs smukke danske oversættelse og af en række vigtige fagfolk. Jeg fik læst Neal Robinsons "Discovering the Qur'an", Mustansir Mirs "Understanding the Islamic Scripture" og "Coherence in the Qur'an", kom forbi gamle danske forskere som Johannes Pedersen og Frants Buhl, ligesom jeg havde glæde af nogle af de store, meget kristne og derfor meget islam-fascinerede orientalister som William Montgomery Watt og Alfred Guillaume. Jeg læste Guillaumes oversættelse af den ældste Muhammad-biografi af ibn Ishaq og undersøgte, hvad arkæologien kan sige om den skriftløse præislamiske kultur.

Jeg er ikke arabist eller religionshistoriker og påstår ikke at have opdaget nogen af de faglige kendsgerninger selv, men jeg påstår at have formidlet dem for folk, der ønsker at vide, hvad Koranen er for en bog og hvordan man bærer sig ad med at læse den - og det på en måde, som mig bekendt ingen andre bøger dækker uden at skyde "akademisk" over målet og derved blive for tunge og utilgængelige.

Jeg påstår heller ikke at have eller formidle en religiøs sandhed om Koranen. Jeg er ikke muslim, og både historisk og kulturhistorisk følger jeg konsensus hos det, man kan kalde den sekulære forskning. Jeg forsøger dog at supplere med en form for indlevelse i Koranens budskab, som forhåbentlig sætter min bog i stand til at formidle dét kulturhistoriske og historiske grundlag, som næsten alle - uanset baggrund og livssyn - kan blive enige om er nødvendigt for at kunne læse og forstå Koranen i dansk oversættelse.

Hvad læseren selv skal mene om bogen, og hvordan den i sidste ende skal fortolkes, ønsker jeg ikke at blande mig i, kun at tilvejebringe forudsætningerne for, at en sådan fortolkning rent faktisk kan begynde.
Hvis du endnu ikke har sikret dig et eksemplar af bogen, kan den købes flere steder på nettet - for eksempel på gucca.dk.

Foto: Martin Brynskov

Kommentarer: