– fordi tiden kræver et MODSPIL

09. May 2005

Menneskeofringer og drab

 
Detalje 
fra  
  
dør på Hvidbjerg Kirke
Jeg skrev tidligere om den fascinerende og makabre historie om drengen, der blev levende begravet på Hvidbjerg Kirke på Thyholm, angiveligt fordi kirkegården var plaget af megen uro og spøgeri.

I den forbindelse citerede jeg bl.a. Evald Tang Kristensen, der i sine optegnelser om denne historie fortæller, at "over døren i Hvidbjærg Kirkes søndre side der ovre på Thyholm findes en sten, der fremstiller en dreng med en kringle i hånden"; ifølge sagnet netop den dreng, der blev fanget/lokket og herefter levende begravet på kirkegården.

Vel, på Struer Museums hjemmeside hører vi, at
Til højre for indgangen til kirken, gennem det lille Jonas og hvalfiskenvåbenhus på sydsiden, sidder i muren en billedkvader. Figuren forestiller en kriger med sværd i hånd. Det er rimeligvis en vikingehøvding, der kan have bragt den med sig hjem fra England.
Så hvad den end forestiller, har vi i al fald bekræftet, at der findes et billede af nogen med noget i hånden på sydsiden af kirken, og at dette billede er endog meget gammelt.

Endnu mere spændende er det, at kirken faktisk var ramme om en makaber begivenhed tilbage i 1260: Biskop Oluf Glob fra Børglum havde frataget sin svigerinde meget store jordbesiddelser på Thy, og som hævn myrdede hendes søn Jens Glob ham og alle hans mænd foran alteret i Hvidbjerg Kirke.

Præst i Hvidbjerg Kirke Lars G. Sandfeld fortæller om mordet og dets mulige forbindelse med Tang Kristensens fortælling:
Jeg kan oplyse, at der ganske rigtigt sidder en billedkvader i muren, ikke over, men ved siden af syddøren i Hvidbjerg kirke på Thyholm. Motivet er en dreng/mand med "noget" i hånden. Dette "noget" har jeg ikke før hørt udlagt som en kringle, det ligner mest et sværd eller en dolk.

Der verserer flere sagn, som forsøger at forklare, hvem denne person er. Det der ligger tættest op ad Tang Kristensens, som jeg faktisk ikke har mødt før, sætter figuren i forbindelse med den grumme begivenhed hvor bispen i Børglum, Oluf Glob, i 1260 blev myrdet i Hvidbjerg kirke af sin brorsøn, Jens Glob. (Denne begivenhed danner baggrund for H.C.Andersen´s eventyr Bispen af Børglum og hans frænde.) Figuren på stenen skulle så være en lille dreng, som blev lokket ned i en åben grav med en sukkermad og derefter levende begravet. Ifølge dette sagn skulle det være sket, fordi sognet skulle betale med liv for liv efter bispemordet før den pavelige bandlysning, som betød at Hvidbjerg kirke var blevet lukket på grund af ugerningen, kunne blive ophævet, og kirken atter blive taget i brug.

Der er altså også ifølge dette sagn tale om en menneskeofring, blot ikke for at komme spøgeri til livs, men for at betale bod for et mord, som var blevet begået i kirken.
Historiciteten af denne version er naturligvis også vanskelig at fastslå - men umiddelbart virker det (i mine ganske vist ikke specielt vidende ører) usandsynligt at selv middelalderens katolske kirke officielt skulle have forlangt et sådant "clearing-drab" for at genåbne en kirke.

Måske der snarere er tale om en "variant", en "modernisering" af en oprindelig forklaring på, hvorfor man for mange, mange hundrede år siden ofrede en lille dreng ved Hvidbjerg Kirke?

Skulle nogen ligge inde med oplysninger eller perspektiver, der kan kaste mere lys over sagen, hører jeg meget gerne derom!

Kommentarer: