– fordi tiden kræver et MODSPIL

21. Mar 2005

Skt. Jørgen og dragen - i Svendborg

 
Skt. Jørgen        
og dragen i Stockholm

Udover beretninger om ellefolks og bjergfolks farlige færd rummer Evald Tang Kristensens samliger af danske sagn også mange fascinerende og hidtil ukendte fakta fra Danmarkshistorien.

Om Svendborgs allertidligste historie hedder det f.eks.:
I de tider, da Svendborg var forsynet med volde og grave, altså i det 12te og 13de århundrede, mnåtte der af stadens borgere årlig erlægges en ung jomfru i tribut til en gruelig drage for derved at undgå dens mange ødelæggelser. Dette offer skulle vælges ved lodkastning, og mangen Svendborg mø måtte således bløde for dragens frygtelige tænder. Så ramte loddet en rig borgers eneste datter. Det var netop Skt. Jørgen, og han besluttede nu enten at frelse sin datter eller selv at dø, hvorfor han udrustet med en lanse gik imod dragen. Han var så lykkelig ikke at dræbe den, og på det sted, hvor den faldt, gror siden ikke noget græs. Af taknemmelighed for sin frelse byggede han en kirke og oprettede et hospital uden for byen, der kaldtes Skt. Jørgensgaard. På klokken i kirken ses en mand, der med en lanse dræber et vinget uhyre ved at stikke den i gabet, og på den anden side ses et fruentimmer, der holder et barn på armen.
(Evald Tang Kristensen: Danske sagn som de har lydt i folkemunde, bd. II (1929), s. 98-99)
... og så er det, at i al fald jeg må konstatere, at jeg ikke kan have hørt godt nok efter i historietimerne i skolen, og at det oven i købet ikke lader til at være den kedeligste del, jeg er gået glip af!

Dog har de andetsteds den noget mere kedelige udgave af den del af Svendborgs historie, at
Sct. Jørgens Kirkes historie kan spores helt tilbage til 1100-tallet, hvor spedalskheden hærgede overalt i Europa. Dengang isolerede man de spedalske udenfor byerne. Man byggede huse eller stiftelser, der blev kaldt Sct. Jørgensgårde efter de spedalskes værnehelgen, Sct. Jørgen. Der har været ca. 40 Sct. Jørgensgårde rundt om i landet.
I virkeligheden er det naturligvis et eksempel på, at den samme historie flytter rundt og tillægges flere forskellige lokaliteter - og Svendborg er så bare på et eller andet tidspunkt i folkemunde sat i forbindelse med sagnet om Skt. Jørgen (eller Skt. Georg) - et sagn, der måske på sin side er en kristen version af sagnet om Theseus, der redder athenerne fra deres årlige tribut af syv unge mennesker af hvert køn, der ofres til uhyret Minotaurus.

Kommentarer: