– fordi tiden kræver et MODSPIL

03. May 2008

Elektron-positron pardannelse

 
Pair Production
Til hvem det nu måtte interessere: Jeg har fået min (og min vejleders) gamle artikel om "Pair creation with bound electron for photon impact on bare heavy nuclei" lagt op her på siden - oprindelig bragt i Physical Review A Vol 55., nr. 1 (1997).

Kommentarer: