– fordi tiden kræver et MODSPIL

05. May 2008

Maj, sol og Danarige.dk

 
Min gode ven, forfatteren og idéhistorikeren Rune Engelbreth Larsen har lanceret en ny hjemmeside ved navn Danarige.dk, der tager afsæt i en kultur- og idé-historisk genopdagelse af Danmarks natur, et projekt, der om alt går vel vil munde ud i en bogudgivelse i 2009.

Og denne smukke forårstid kan virkelig også inspirere til en sådan genopdagelse. I går brugte jeg selv eftermiddagen på at spadsere fra Solbjerg op til Stilling Sø.

Efter lang tids vandren gennem et landskab som dette


gennem skoven med dens svale skygger og klare bæk

Sval bæk i skoven

ankommer man endelig til Stilling Sø og dens skovklædte bredder.

Stilling Sø

Området er et eksempel på de mange "små" perler, Danmark også (og trods alt) gemmer på - i selve Stilling (bag pynten på billedet) er det lige før, man forventer at se et helt turist- og café-miljø ned til søen. Det er der naturligvis ikke noget af, byen er alt for lille og den tilliggende natur for upåagtet og for invaderet af landbrug. Til gengæld er der fredeligt.

Natur- og kulturhistorisk er området til gengæld interessant nok: Der er gjort talrige stenalderfund i og omkring søen, og den nærliggende landsby Ravnholt dannede indtil for få hundrede år siden rammen om en frugtbarhedskult af formentlig førkristen oprindelse. Bag bakkerne til venstre for søen finder man Pilbrodalen, et forrevent og grønt istidslandskab midt i det ellers ret flade og ensartede område omkring Solbjerg.

Der er altså mere end rigeligt brug for et projekt af den art, Rune Engelbreth der har søsat - og der er mange spændende ting at opdage.

Link.

Kommentarer: