– fordi tiden kræver et MODSPIL

01. Sep 2005

Status og fremtidsudsigter

 
Everything  
 
  
and the Kitchen Sink
Det er nu seks måneder siden, denne hjemmeside officielt åbnede portene for offentligheden og begyndte at publicere en (næsten) daglig kommentar om alt, hvad der nu måtte røre sig i tiden, livet og universet.

Det har fra starten været meningen, at siden skulle brede sig over mange forskellige emner, men stadig repræsentere og forblive et MODSPIL til den officielle nyheds- og kulturformidling.

Jeg har ikke fra starten gjort mig særligt klart, hvilke emner skulle dækkes og i hvor høj grad, men har i nok nærmere ladet det styre af, hvad jeg løbende har været interesseret i at skrive om.

Kvantitativt er det i løbet af det halve år blevet til 254 indlæg (udover de artikler, der allerede var skrevet, men også kan findes på disse sider), eller mellem et og to om dagen.

Kvalitativt svinger det en del, fra ren metablogging (dvs. gengivelse af interessante/kuriøse/morsomme indlæg fra andre blogs) til forholdsvis lange observationer om emner, der nu har fundet min interesse - hvad man kunne kalde "originalt materiale" i modsætning til ren formidling af indholdet af andre hjemmesider.

Jeg synes dog, begge dele skal til - det korte, interessante eller morsomme statement ledsaget af et billede og et link til en anden blog - og det lidt længere, mere gennemtænkte men derfor også mere tids- og researchkrævende rant.

Emnemæssigt begynder der efter de seks måneder vist at aftegne sig et vist mønster: En hel del politik, hvor jeg har en tendens til at lægge mest vægt på (i det store billede) det vestligt ledede imperiums forbryderiske krige og den hermed forbundne afvikling af både velfærds- og retsstat i de vestlige samfund - herunder ikke mindst Danmark.

IT-politisk har jeg forsøgt at slå et slag for anvendelsen af fri i modsætning til kommerciel og monopoliseret software - lidt ud fra devisen: "Du er det, du spiser". Med andre ord: Hvor konsistent er det at prædike uafhængighed og selvstændighed og samtidig gøre sig afhængig af software, som man enten må piratkopiere (altså stjæle) eller købe i dyre domme på licensbetingelser, som binder én på hænder og fødder? Og hvor stor en tjeneste gør vi vore medmennesker, når vi lærer dem, at for at arbejde seriøst med Internet, tekster, billeder osv. er de nødt til at bruge FrontPage, MS-Word, Photoshop, QuarkExpress, osv. - vel vidende, at der findes alternativer, som er både gratis, fri og i mange tilfælde bedre?

I know, I know, I know: Der er mange grunde. Men der skal altså være nogen til at sige det. Fri software har tiden for sig, og aktivister burde (om nogen overhovedet) bruge det.

Populærkultur er et andet fast indslag - tegneserier, film, bøger, web sites med kunstnerisk eller pornografisk indhold ...

Der er mange af de ting på denne front, som har måttet betegnes som mere eller mindre banale gentagelser - og der er andre, som jeg har været glad for og stolt af at kunne viderebringe på denne side og således medvirke til at udfylde et tilsyneladende hul.

Tæt knyttet til populærkulturen er ting som folkeminder og mytologi - jeg har både berettet om menneskeofringer og varulve i tilknytning til tidligere tiders forestillinger, og jeg håber af og til at kunne fortsætte ud ad dén tangent.

Som supplement, afveksling, illumination og afveksling har vi nogenlunde regelmæssigt kunne bringe digte af forskellige af fortidens kæmper - digte, som ikke blot fortjener at blive gengivet, men også bliver gengivet, fordi de på et givet tidspunkt har gjort et indtryk på mig, som jeg gerne efter fattig evne vil videreformidle.

Af emner, vi hidtil ikke har været så meget inde på, men som jeg gerne ville behandle, kan nævnes videnskab og filosofi - i Danmark er vi heldigvis (næsten) forskånet for dén kamp mod pseudovidenskabeligt, uvidenskabeligt sludder som f.eks. (u-)intelligent design, som nu er tilstundet i Bushs or Rumfelds formørkede USA (ét indlæg herom er det dog blevet til).

MEN ... der er mange spændende ting at skrive om her.

Et emne, jeg gerne ville påbegynde og færdigbehandle i en serie indlæg er rygestop - det er omgærdet af for mange myter, og der er for mange interesser (bl.a. hos producenterne af den dybest set nyttesløse nikotinerstatning, f.eks. Nicorette) på tværs til, at tingene bliver gjort eller præsenteret ordentligt.

Men ellers bliver løftet eller programerklæringen for fremtiden nok, at vi fremover vil dække de samme ting (i alt væsentligt: politik, populærkultur, digte, kuriosa) - men at vi vil gøre det bedre.

Hvor vi hidtil har ligget på et eller to indlæg pr. dag, vil vi derfor gerne se mellem to og fire, og hver uge mindst fem længere "originale" (frem for "meta-")indlæg; selvom der selvfølgelig stadig vil forekomme ferier og pauser, vil vi udenfor disse gerne være mere pålidelige, og vi vil gerne pålideligt komme med overraskende, spændende, uventede og for læseren overrumplende vinkler på verden og dens generelle indretning og retning.

For ikke blot kræver tiden et MODSPIL - læserne fortjener det også!

Kommentarer: