– fordi tiden kræver et MODSPIL

01. Dec 2005

Århus: Grøde og fremmarch for højrefløjen

 
Nazi-århus
Det er ikke kun Århus Mod Moskéen, Dansk Folkeparti og andre fremmedhadere, der lufter deres smålighed og snæversyn i "Smilets by" - mere voldelige grupperinger gør sig også gældende, så JP-Århus i dag ligefrem kan skrive, at Højrefløjen har overtaget i Århus:
Århus har i flere år været centrum for opbygningen af et højreekstremt netværk i Danmark, og ifølge den antinazistiske og antiracistiske forening Demos er Århus nu hovedstad for den ekstreme højrefløj.

Omdrejningspunktet er ifølge Demos foreningen Dansk Front, der mistænkes for at stå bag tirsdagens voldelige overfald på et politisk møde i Mejlgade.

»Dansk Front i Århus står centralt på den danske højrefløj, og mange aktiviteter arrangeres og koordineres fra Århus,« siger redaktør Erik Jensen fra Demos. Han har netop udgivet en bog om den ekstreme højrefløj i Danmark.

Samme melding kommer fra arkivar Frede Farmand, der i mange år har fulgt de højreekstreme i byen. Han tolker onsdagens angreb som en naturlig konsekvens af, at højrefløjen har overtaget kontrollen med Århus i takt med, at den yderliggående venstrefløj er smuldret bort og de autonome er forsvundet fra byen.

»Hvor det tidligere var venstrefløjen, der var oven på i Århus, hvilket bl.a. gav sig udtryk i store demonstrationer og sammenstød ved Den Danske Forenings møder på Cyklebanen i midten af halvfemserne, så mener Dansk Front, at de har nedkæmpet deres fjender. Nu skal de sidste udryddes. De føler sig så stærke i Århus, at de tydeligvis begynder at udføre planlagte og koordinerede aktioner, og jeg frygter, at vi vil se flere af disse fremover.«
Tjah - go read.

Nu troede man dårligt, højreskruen kunne komme længere efter Dansk Folkepartis overtagelse af dirigentstokken i dansk politik - og så dette: Koordinerede, SA-lignende bølleoverfald på politiske møder, i dette tilfælde et antiracistisk af slagsen?

Lad os håbe, der gribes hårdt nok ind mod den slags forbrydelser til, at de helt forsvinder, og at Dansk Folkeparti vil udtale sig lige så hårdt, som de gør ved alle mulige andre lejligheder, når det ikke lige er deres kernevælgerehvide, højreorienterede danskere, der er på spil.

Det ideologiske slægtskab med Dansk Folkeparti og Århus Mod Moskeen er i alle tilfælde ikke til at tage fejl af, som vi læser i JP:
De mødes for at bekræfte hinanden i deres syn på venstrefløjen og udlændinge. I deres verden foregår der i øjeblikket en kamp på liv og død om herredømmet i Danmark. Der er sket en optrapning indenfor de seneste par år, og i mine øjne hænger det nøje sammen med den skærpede retorik i flygtninge- indvandrerdebatten. Dansk Front mener, at der er politisk opbakning til foreningens aktiviteter, og det får dem til at gå på gaden.
Bemærk: Ant-racistisk Netværk i Århus (hvis møde det var, der blev overfaldet) arrangerer en demonstration på Rådhuspladsen i Århus, lørdag den 3. december kl. 14.00.

Hvis man - uanset politiske inklinationer i øvrigt - befinder sig et sted i det politiske spektrum, hvor man mener, at totalitær begræsning af den politiske frihed gennem frygt og voldelige overfald er dybt uacceptabelt, kan man med fordel møde op! (Læs mere om demonstrationen hos Modkraft).

Kommentarer: