– fordi tiden kræver et MODSPIL

18. May 2006

Årsager til terror: Er viden bedre end uvidenhed?

 
Med "viden" sigtes der her til viden om årsagerne til, at mennesker beslutter sig til at begå selvmordsaktioner. Visse debattører mener ikke, at dette er en problematik, man behøver at interessere sig videre for: Folk, der kan finde på at gøre sådan noget, er sindssyge, savlende og komplet vanvittige idioter, der aldrig kan være motiveret af andet end vanvittige menneskers vanvittige pres og vanvittig overtro om 72 jomfruer og den slags.

Denne argumentation, som er ganske typisk for netop Mr. Andersson men også er ret udbredt i skrigosfæren, bidrager om ikke andet med en behagelig dehumanisering og og dæmonisering, der skærer fjenden og det ubegribelige, emotionelt uhåndterlige ned til en størrelse, vi kan håndtere.

At vi ved at hengive os til en sådan forargelse reducerer os selv til terriere, der arrigt bjæffer af "de onde" uden at kunne gøre noget for at gribe ind (fordi noget sådant forudsætter en forståelse af, hvad der foregår) bekymrer os mindre, eftersom en sådan forståelse ville kræve, at vi bevæger os væk fra denne selvbehagelige selvkongratulation.

Here be tygers, og vi trækker os skræmt tilbage til forargelsens tryghed.

Vel, denne indstilling kender vi desværre kun alt for godt.

Forfatteren Timothy Garton Ash foreslår i dagens Guardian at en anden og lidt mere interesseret vej måske var mere tilrådelig. Finding out why people blow themselves up is not an attempt to excuse their actions but to work out what to do about it, som han skriver i en kommentar, der bærer overskriften Understanding what drives suicide missions could help make us safer:
Few questions are harder to answer, because this conduct is so much at odds with the way most of us think and act. And you can't ask the bomber afterwards. Few questions are more important to answer, for understanding this better might help to make us safer.
(...)
Those who engage in suicide missions are by no means usually poor or ill-educated, although they may come from poor and marginalised communities. The father of one of the July 7 bombers, Shehzad Tanweer, was a prominent local businessman. Two of them had attended Leeds Metropolitan University.

Nor do suicide missionaries generally display the psychological symptoms typical of people at high risk of committing suicide. Often they seem well-adjusted members of a family and a community. Tanweer played cricket in a local park until late into the evening of July 6: "he appeared perfectly normal to those around him". A study of Palestinian suicide bombers notes that "none of them were uneducated, desperately poor, simple-minded or depressed ... Two were the sons of millionaires ... They were polite and serious, and in their communities they were considered to be model youth[s]. All were deeply religious." Obviously there was also a strong Islamic motivation in the case of the London bombers, but the majority of recorded suicide missionaries, including the Tamil Tigers and the kamikaze pilots, have not been religiously motivated.
(...)
To understand is not to excuse. Whatever the perverted courage involved in blowing yourself up, the only certain effect of the London bombers' actions was the killing and maiming of innocent civilians. Yet to understand is the beginning of working out what to do about it. The pattern we are beginning to discern makes it very difficult, if not impossible, to predict who the individual suicide missionary will be; but at least it suggests the kinds of places to start looking.
Og jeg kan kun erklære mig enig: At forstå er ikke at acceptere, og der kan ikke være nogen undskyldning for drab på uskyldige, tilfældige civile - hvadenten det sker med påspændt bombe eller bombefly, og hvadenten gerningsmanden dør af det eller ej. Men ønsker man at forholde sig til og eventuelt forebygge den slags angreb, er man nødt til at forstå, hvordan mennesker der er parat til at gøre den slags, tænker, og hvad der kunne tænkes at motivere dem.

Også selvom det måtte betyde, at man blev nødt til at aflægge den utvetydige sort-hvide fordømmelse og forargelse, der som sagt præger visse debattører.

Link til Timothy Garton Ashs Kommentar i The Guardian.

Update, 18. maj kl. 11.00:
Ole Wolf skriver:
Jeg har været kort inde på et studium af subject her.

Forfatteren har snakket med adskillige pårørende til selvmordsbombere, og tendensen var klar nok: Det var bestemt ikke religiøst vanvid, der drev de ofte ateistiske og veluddannede selvmordsbombere, men derimod reaktionen på et pres, hvor martyrernes skel mellem individualisme og tilhørsforhold blev udvisket, dvs. hvor deres liv betød mindre end det, tabet af deres liv betød for det fællesskab, de var en del af.
Svar:
Ja, og man bør nok i alle tilfælde gøre sig klart, at der er to problematikker her. Den ene er spørgsmålet om, hvordan og hvorledes nogen kan få sig til ikke blot at risikere, men rent faktisk med 100% sikkerhed give sit liv for en sag, de kæmper for; den anden er spørgsmålet om at rette sådanne handlinger direkte mod tilfældige civile.

Det første er en beslutning, enkeltindivider kommer til at tage i enhver krig eller befrielseskamp (tænk f.eks. blot på Bibelens fortælling om Samson, der dør i en selvmordsaktion, hvorved han dræber flere filistre end han nåede at gøre i levende live), mens det sidste i mine øjne er meget svært at forsvare under nogen omstændigheder.

Men igen: Svært at forsvare, ikke nødvendigvis at forstå. To understand is not to excuse.

Kommentarer: