– fordi tiden kræver et MODSPIL

16. Nov 2006

'Tegningerne var unødvendige'

 
Den borgerlige og ofte fremmedskeptiske debattør Bjørn Svensson forklarer i et indlæg i dagens JP, hvorfor Jyllands-Postens karikaturer af islams profet var en dårlig idé og i bedste fald var kontraproduktivt i forhold til det problem, de skulle forestille at løse:
Krænkelser kan være nødvendige, men man bør ikke unødigt såre mennesker og heller ikke deres religiøse følelser. Tegningerne var unødvendige, for et islamisk afbildningsforbud kan ikke skade os. Tegninge-aktionen kunne have virket relevant, hvis den havde afsløret en udbredt selvcensur. Men det skete ikke, og dermed havde testen mistet sit sigte. I stedet kunne man have rost Kåre Bluitgens bog med de afslørende skildringer af Muhammed for en civilcourage, som havde fortjent at blive fremhævet over for de mange tilfælde af eftergivenhed.

Det er uforståeligt, at forfatterne Jespersen & Pittelkow i deres bog side 133 afviser, at JP specielt var ude efter muslimerne i denne sag. Hensigten var da tydeligt nok at understrege, at eftersom alle i et demokratisk samfund må finde sig i at blive udsat for hån, spot og latterliggørelse, må dette også gælde muslimerne.

Den muslimske adresse blev fremhævet med henvisningen og profet-tegningen på forsiden.

Rigsadvokaten vurderede da også, at formålet var "i en provokerende form" at rejse debat om muligheden af i et verdsligt samfund at tage hensyn til muslimers religiøse følelser. Rigsadvokaten erkendte desuden, at tegningen med bomben i turbanen "med god grund opfattes som en krænkelse og fornærmelse af profeten, der er et forbillede for troende muslimer.
Som Svensson gør opmærksom på, kunne Jyllands-Postens beslutning om at trykke tegningerne altså af almindelige muslimer med rigsadvokatens ord "med god grund opfattes som en krænkelse og fornærmelse" - af ganske almindelige, ikke-ekstremistiske danske muslimer, det vil sige af mennesker, der aldrig havde hverken krænket eller på anden måde generet Jyllands-Posten eller dens redaktører.

De havde med andre ord al mulig grund til at føle sig stødt, og det kan ikke undre, at Svensson må konkludere, at lige netop det problem, tegningerne angiveligt blev bragt for at eksponere, i hvert fald ikke blev løst af aktionen:
Blandt de mangeartede resultater af aktionen var desværre øget selvcensur, skønt målsætningen jo havde været den modsatte.
Min egen støtte til ytringsfriheden i denne sag vil forblive, hvad den hele tiden har været: Jyllands-Posten havde ret til at bringe tegningerne, men det var bestemt ikke nogen god idé, at de gjorde det. Det er godt at se, at også borgerlige debattører kan forstå hvorfor.

Kommentarer: