– fordi tiden kræver et MODSPIL

06. Oct 2007

Aktion G13 - for et nyt ungdomshus

 
Aktion G13
I dag er dagen, hvor tusinder af unge københavnere fra det tidligere ungdomshus vil illustrere kravet om et nyt ungdomshus ved at besætte et nyt hus på Grøndahlsvænge Allé.

Ungdomshusets lukning var ikke blot et spørgsmål om, hvilke typer fritidsaktiviteter kommunen skal støtte - det var også et angreb på en livsform, hvis største synd var at pege i en anden retning end den gængse, kommercialiserede og arbejds- og karrierefikserede, og endnu et skridt mod ensretning af landet.

Aktivisterne skriver selv herom på deres hjemmeside:
Alle, der falder uden for normen, oplever i stigende grad det politiske system, domstole og politiet intensivere sin kontrol og magtudøvelse. Om det så drejer sig om rødderne i Nivå, Tingbjerg og Mjølnerparken, narkomanerne på Vesterbro, graffitimalere, hashrygere, ravere og gadepunks er politi, repression og vold, ulovlige anholdelser, overvågning og chikane blevet en del af vores hverdag. Vi oplever en ekstrem kriminalisering i medierne og fra politikernes side, som i ringe grad problematiserer politiets repression og angreb på retssikkerheden. Det sidste halve år er vi som bevægelse blevet forfulgt i højere grad end tidligere - masseanholdelser, indføring af undtagelsestilstand , ulovlige ransagninger, angreb på vores ret til at forsamles og demonstrere, er blevet reglen for undtagelsen.

Vi er færdige med, at hver gang vi går på gaden, skal det være med ufrivilligt selskab af blå blink og bistre betjente. Vi er færdige med, at føle os kriminaliseret blot fordi vi afviger fra standarden og normaliteten. Vi er færdige med at være skyldige før det modsatte er bevist. Vi er trætte af, at når vi fylder gaderne med mangfoldighed og liv skal vi mødes af en hær af mistroiske voksne med blå hjelme , hollændervogne og gasgranater. Uanset om man er enig eller ej, så er kampen for et ungdomshus ikke en opgave for politiet, det er en politisk kamp og vi kan ikke reduceres til et kriminalitetsproblem.

Vi er en mangfoldig bevægelse med mangfoldige udtryksformer og aktionsformer. Men selv om vi er forskellige, handler vi sammen. I dag gør vi det på en måde, i morgen gør vi det på en anden og i overmorgen på en helt tredje.
Modkraft.dk er i denne weekend dedikeret til dækningen af aktionen, og der kan være god grund til at holde øje - det kunne let gå hen og blive dramatisk.

Måtte det lykkes for aktionen at sætte spørgsmålet om mangfoldighed på dagsordenen; først og fremmest spørgsmålet om, hvorvidt det skal være muligt at indrette sig og leve på måder, der peger i en anden retning end det herskende karriere- og friværdifræs. Kampen for et nyt ungdomshus bliver dermed heller ikke kun en kamp for aktivisterne selv, men for mangfoldighed i samfundet som sådan:
Det som samler og forener os er kampen for fristeder og den klare overbevisning, at den kamp vi kæmper skal afspejle de idealer og mål, vi kæmper for. Det vil sige, at vores kritik af det omkringliggende system og samfund ikke kun indskrænkes til ord, men omsættes i praksis. Derfor prøver vi aktivt at bekæmpe undertrykkende mekanismer og strukturer, som er bygget omkring klasse, køn, etnicitet og seksualitet både i vores fristeder og i vores kamp for dem - fra gade til hus.
Link til Modkrafts løbende dækning af aktionen.

Kommentarer: