– fordi tiden kræver et MODSPIL

02. Feb 2006

Appel til undskyldning og Tariq Ramadans vurdering

 
Rune Engelbreth Larsen har sammen med Malene Grøndahl og Carsten Fenger-Grøn udsendt en pressemeddelelse, der appellerer til både Jyllands-Posten og Islamisk Trossamfund om at undskylde og se at få bilagt striden.

Engelbreth skriver på sin hjemmeside om baggrunden for appellen:
Abu Laban har efter alt at dømme ført dobbeltspil ved at udtale sig lige så afvisende over for islamiske landes boykot af Danmark på dansk TV, som han er bifaldende på arabisk TV. Dermed har Islamisk Trossamfund devalueret den rest af troværdighed, som i forvejen har lidt megen skade den forgangne tid. Og dermed er den sidste rest af pressens fokus på udgangspunktet i Jyllands-Postens bevidste propagandaformål med at bringe Muhammed-tegningerne forsvundet.

Carsten Fenger-Grøn, Malene Grøndahl og undertegnede har udsendt en pressemeddelelse, der opfordrer både Islamisk Trossamfund og Jyllands-Posten til at give en undskyldning. Det kan synes noget "fattigt" med "undskyldninger" - og det har Jyllands-Postens pseudo-undskyldning da unægtelig også været.
I selve pressemeddelelsen hedder det:
Jyllands-Postens Muhammed-tegninger var kulminationen på flere års forhånelse af muslimer, som desværre har været udbredt i de seneste ti års politiske debat i Danmark.

Af samme grund har Danmarks internationale omdømme været hastigt dalende i en række år, ikke bare i den islamiske verden, men også mange steder i den øvrige del af verden, og derfor antænder Jyllands-Postens Muhammed-tegninger blot et bål, hvis gløder desværre har ulmet i årevis ...
Link til hele pressemeddelelsen.

Information interviewer i dag den indlfydelsesrige islamiske tænker og professor i islamiske studier ved Oxford University Tariq Ramadan om kontroversen. Hans umiddelbare reaktion? "Det er jo vanvittigt". Ramadan uddyber:
På begge sider er der folk, der ønsker at eskalere konflikten. Disse aktører nærer hinandens sag med henholdsvis overreaktioner og provokationer. Det er uklogt og vanvittigt, og der er en masse uskyldige mennesker fanget i midten.
(...)
På muslimsk side er der diktatoriske regimer, der udnytter konflikten til at demonstrere, at de er de bedste beskyttere af muslimer og islam. Men de respekterer ikke selv basale rettigheder, tillader ikke folk at tale frit og derfor har de ingen ret til at løfte pegefingeren og diktere, hvad andre må og ikke må.

Og på den anden side, i Europa, er der en højrefløj, der ønsker at udbrede billedet af muslimer som nogle, der vil undergrave ytringsfriheden og ændre de vestlige samfund.
(...)
Mit svar var, at det var uklogt at trykke tegningerne, at muslimer ikke er vant til, at man gør sådan med religionen, og at jeg ville ønske, at der ville blive udvist gensidig respekt på det punkt. Det var svaret, og dermed burde det være overstået. Der burde ikke være reageret yderligere. Sådan synes jeg den muslimske reaktion burde og bør være.

Samtidig bør Vesten gøre sig en større anstrengelse for at forklare, at dette ikke er udtryk for en krig mod islam, men blot en måde at kommunikere på. Samtidig med at Vesten må forstå, at det ikke er frugtbart at provokere på denne måde. Det, vi oplever lige nu, er desværre overreaktion på overreaktion.
Vel, Jyllands-Postens provokation var i hvert fald ikke videre frugtbar, især ikke i det fremmedhadske debatklima, avisen selv har været med til at oppiske. Og Islamisk Trossamfunds misinformation og de mellemøstlige regimers udnyttelse af sagen i propagandaøjemed har, som både Engelbreth og Ramadan antyder herover, intet gjort for at lede striden i en mere konstruktiv retning.

Link til Informations interview med Tariq Ramadan.

Kommentarer: