– fordi tiden kræver et MODSPIL

27. Apr 2007

Asmaa: Enhedslisten melder klart ud

 
Enhedslisten har udsendt en pressemeddelelse, som klart og tydeligt slår fast, hvor de står i forhold til den omdiskuterede opstilling af Asmaa Abdol-Hamid:
KÆRE VENNER OG MEDLEMMER AF ENHEDSLISTEN

Enhedslisten kæmper for retten til mangfoldighed. Vi står lige nu midt i kulturkampen. Der skal være plads til både Ungdomshuse, Christiania og etniske minoriteter.

Asmaa Abdol-Hamid har entydigt taget afstand fra dødsstraf i alle lande og enhver situation. Hun tager afstand fra stening og sharia-lovgivning. Hun går ind for fri abort til alle kvinder i alle aldre i alle lande, og hun går ind for, at bøsser og lesbiske retsmæssigt på alle måder skal sidestilles med heteroseksuelle.

Asmaa er fuldt lige så enig i Enhedslistens politik og Hovedbestyrelsens beslutninger som de nuværende medlemmer af Enhedslistens folketingsgruppe.

Enhedslisten er et mangfoldigt parti. Dele af pressen laver i øjeblikket en diskriminerende journalistik mod Asmaa. Ingen andre kandidater har skullet svare på spørgsmål, som hun har skullet, og spørgsmålene kommer kun, fordi hun har en anden etnisk baggrund og trosretning end flertallet i Danmark. Der har været enkelte udtalelser, der kunne tolkes og bruges til at sætte spørgsmål ved Asmaas troværdighed, senest om hun skulle have "glemt", at hun engang overvejede at stille op for Socialdemokraterne. Om dette kan vi sige, at den overvejelse har Enhedslisten kendt længe, lige som det har været fremme i offentligheden.

Den igangværende kulturkamp handler om at definere vores samfundsfællesskab. Den handler om hvem der kan del af vores fællesskab. Regeringen og Dansk Folkeparti har i årevis hetzet og jagtet det anderledes. I den aktuelle situation handler det om Asmaa. Og det selvom hun gør alt det, man forlanger af indvandrere. Hun taler dansk, hun er veluddannet, hun er feminist, og hun engagerer sig i samfundet. Hvorfor skal et tørklæde diskvalificere hende fra at være en del af fællesskabet på lige fod med andre borgere?

Asmaa har valgt ikke at hilse ved at give hånd. I stedet lægger hun hånden på hjertet. I Enhedslisten har vi ikke retningslinier for, hvordan man skal hilse.

I Enhedslisten finder vi det vigtigt at vise, at mørkemænd i andre poliske partier tager fejl, når de mistænkeliggør alle muslimer på forhånd. Asmaa viser som eksempel, at man kan være venstreorienteret og muslim på samme tid, ligesom man kan være venstreorienteret og ateist og venstreorienteret og kristen.

Enhedslisten vil altid være stærke tilhængere af total adskillelse af stat og religion, og det er Asmaa også. Enhedslisten tager kraftigt afstand fra enhver religiøs fundamentalisme. Hvad enten der er tale om det kristne højres militante abortmodstandere, jødiske bosættere der mener at have hellig ret til andre menneskers jord eller bøssehaderne i Hizb-but Tahrir, som vi flere gange har demonstreret imod.

Samtidig har vi altid understreget den enkeltes rettighed til at udøve sin religion, herunder også de leveregler som den enkelte måtte vælge, så længe disse holder sig indenfor lovens rammer. Frank Aaen, MF for Enhedslisten
De mennesker, på venstrefløjen og andre steder, der har kastet med mudder og stillet ubehagelige spørgsmålstegn kan godt begynde at skamme sig.

Og måske det så nu, som en eller anden skrev for nylig var tid til at komme videre og snakke om noget andet? Sagen forekommer i alle tilfælde at være afgjort.

Kommentarer: