– fordi tiden kræver et MODSPIL

19. Jan 2007

Bent Jensens ynkelige konspirationsteorier

 
Henning Holm gør opmærksom på nogle artikler af Jørgen Dragsdahl, hvor denne går ret grundigt i rette med professor og politisk motiveret koldkriger Bent Jensens angreb på sin person i den seneste tid (sidste afdrag i sagaen fik vi så sent som i dag).

Dragsdahl skriver bl.a., at Bent Jensens angreb
nok mere et dobbelt angreb på både andre forskere ved Dansk Institut for Internationale Studie (DIIS) og Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Angrebet bygger på misbrug af stadig fortrolige dokumenter. Det er ukorrekt, at Bent Jensen, som gentagne gange hævdet i Jyllands-Posten, er den første "forsker", som har gennemgået materialet. DIIS og andre forskere var bekendt med materialet, men har af bl.a. juridiske, videnskabelige og etiske årsager afstået fra lignende offentligt brug. PET har aldrig selv fundet materialet så tungtvejende, at jeg skulle indkaldes til egentligt forhør eller tiltales.
Bent Jensens bortforklaring af den omstændighed, at "mesterspionen" Dragsdahl aldrig blev hverken mistænkt, tiltalt eller dømt af PET er den utrolige, at såvel PET som den daværende regering skulle have holdt hånden over Dragsdahl af ren og skær politisk opportunisme.

Men her melder et vigtigt spørgsmål sig: Hvilken interesse skulle regeringen Schlüter og et PET, der ellers oftest er blevet beskyldt for at være for emsigt snarere end det modsatte, dog have haft i at "holde hånden over" en kritisk journalist som Dragsdahl?

Svaret er: Ingen. Tværtimod ville en sådan afsløring af en kritisk journalist som Dragsdahl have været en kolossal fjer i hatten for såvel regering som PET.

Bent Jensens konstruktion falder hermed fra hinanden og afslører sig som det, den er: En ynkelig konspirationsteori, der siger betydeligt mere om Bent Jensens egen (mangel på) dømmekraft, end den gør om Dragsdahl.

Kommentarer: