– fordi tiden kræver et MODSPIL

09. Feb 2008

Biobrændsel - 'miljøvenligt' greb efter (landbrugsstøtte-) flasken?

 
Vores alle sammens buster af dårlig videnskab Bob "opinions are the author's and not necessarily shared by the University of Maryland, but they should be" Park har ofte ordet i sin magt, således også denne gang: Ethanol use has always increased in stressful times. Baggrunden er en rapport i Science, der viser, at biobrændstof, herunder alkohol, fører til mere udledning af CO2 og hermed bidrager mere til drivhuseffekten og den globale opvarmning end fossile brændstoffer gør, hvis man tager højde for, hvordan den megen jord til dyrkningen tilvejebringes.

Science-artiklens forfattere konkluderer helt præcist:
ncreasing energy use, climate change, and carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels make switching to low-carbon fuels a high priority. Biofuels are a potential low-carbon energy source, but whether biofuels offer carbon savings depends on how they are produced. Converting rainforests, peatlands, savannas, or grasslands to produce food-based biofuels in Brazil, Southeast Asia, and the United States creates a ‘biofuel carbon debt’ by releasing 17 to 420 times more CO2 than the annual greenhouse gas (GHG) reductions these biofuels provide by displacing fossil fuels.
De anviser dog også en vej udenom denne problematik - hvor rydning af naturområder altså ikke er vejen frem, rent CO2-mæssigt (det kunne man næsten også have sagt sig selv), peger de i stedet på, at "biofuels made from waste biomass or from biomass grown on abandoned agricultural lands planted with perennials incur little or no carbon debt and offer immediate and sustained GHG advantages".

Brakmarker, mine damer og herrer - biobrændsel fra brakmarker, er hvad der skal til. Ingen store rydningsprojekter, tak.

Som så ofte i menneskets historie ser vi, at etanolflasken ikke er nogen patentløsning. Tak til Park for analogien.

Kommentarer: