– fordi tiden kræver et MODSPIL

28. Sep 2006

Bistandsklienter i alle kommuner, find jer i at blive ydmyget

 
Efter de mange klager over slavelignende aktivering tager Vejen Kommune nu det endegyldige skridt, som det fremgaar af denne notits af Gustav Bunzel fra Landsorganisationen af Arbejdsledige:
I Grundlovens §75.2 står (uændret siden 1849): ”Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine…er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder”.

Hvis et flertal i folketinget kan forlange hvad som helst af borgere uden indkomst som betingelse for at modtage hjælp, og hvis kommunerne kan fortolke disse betingelser, som de vil, da er Grundlovens ord om det offentliges pligt til at forsørge indkomstløse borgere blevet hule. Og de indkomstløse er blevet retsløse.

I 1948 udkom Orwells negative fremtidsroman ”1984”, hvor en alt kontrollerende stat ”Big Brother” også ser ind i soveværelserne for at sikre sig, at borgerne udfører morgengymnastikken ordentligt. Vi har brugt dette eksempel som et skræmmebillede på udhulingen af §75.2. Sæt nu det offentlige stillede krav om motionering for at få udbetalt kontanthjælp? Hvad kunne det næste så blive?

TV2 meddelte onsdag aften 27 september, at man i Vejen Kommune ville stille krav til kontanthjælpsmodtagere om, at disse skulle motionere som betingelse for at kunne modtage kontanthjælp. En socialdemokratisk udvalgsformand syntes, at det var en god idé.

Vi har spurgt kommunalt ansatte og byrådsmedlemmer om, hvor går grænsen for, hvad det offentlige kan forlange? Ingen ved det
I hvert fald paa den forkerte side af folks privatliv, som sagen fra Vejen synes at vise.

Kommentarer: